Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

Servicii de dezvoltare a calităţii pe lanţul de aprovizionare oferite de SGS - creşterea calităţii, performanţei, inovării şi a durabilităţii în lanţul de aprovizionare auto.

Lanţul de aprovizionare în industria auto este complex şi în continuă dezvoltare. Din ce în ce mai integrat şi sofisticat, acesta trebuie să creeze procese şi sisteme de analiză a riscului, ceea ce înseamnă că furnizorii beneficiază de o mai mare vizibilitate în cazul unor defectări ale produselor.

Serviciile noastre de dezvoltare a calităţii pe lanţul de aprovizionare pot sprijini industria să îşi crească performanţele în domeniile calităţii, serviciilor, inovaţiei, respectării programelor, costurilor, durabilităţii şi responsabilităţii sociale. Simultan, putem ajuta la reducerea riscurilor, inclusiv defectele în legătură cu calitatea, perioadele de nefuncţionare cauzate de defectare, întreruperile majore şi livrările neefectuate.

Furnizorilor din primul eşalon li se acordă o mai mare responsabilitate pentru dezvoltarea sub-furnizorilor lor, care adesea nu sunt certificaţi ISO/TS 16949. Producătorii şi furnizorii de echipamente originale (OEM) se confruntă cu a convinge inginerii în domeniul calităţii furnizorilor să se concentreze asupra managementului furnizorilor. Noi vă putem ajuta. Experţii noştri în domeniul auto se asigură că toate etapele cheie ale procesului de industrializare a produsului sunt sprijinite de cunoştinţe, experienţă şi evaluarea independentă a situaţiei pe o perioadă mai lungă.

Serviciile noastre în domeniul calităţii furnizorilor se referă la următoarele, dar fără a se limita la acestea:

 • Răspuns în situaţii de criză şi managementul problemelor
 • Prevenirea şi analiza riscurilor
 • Dezvoltarea subfurnizorilor
 • Dezvoltarea organizaţională

Procesul de aprobare a pieselor din producţie (PPAP)

Una dintre zonele asupra căreia ne concentrăm este asistenţa pentru a trece de etapele de Transmitere a pieselor/Eşantionare/PPAP, cerinţa cheie pentru furnizorii de la toate nivelurile înainte ca aceştia să poată demara producţia de serie şi livrarea. Eşecul în cadrul PPAP poate produce consecinţe financiare şi de imagine dramatice pentru furnizori. Prin urmare, specialiştii noştri vă pot sprijini în următoarele procese:

Răspuns în situaţii de criză şi managementul problemelor:

 • Nivel de siguranţă 1 şi 2
 • Controlul şi managementul proceselor intermediare:
  • Depanare
  • Aprovizionarea cu materiale
  • Calitatea şi randamentul producţiei
 • Controlul şi asistenţa furnizorilor la distanţă, la faţa locului

Prevenirea şi analiza riscului:

 • Audituri de sistem şi proces:
  • ISO/TS 16949
  • VDA 6.3 
  • Audituri planificate pentru controlul proceselor 
 • Audituri APQP şi asistenţă:
  • FMEA
  • PPAP 
  • Run@rate
  • Capabilitatea procesului 
 • Audituri sociale:
  • Condiţii de muncă
  • Relaţii de muncă 
  • CSR

Dezvoltarea reţelei de subfurnizori:

 • Asistenţă şi monitorizare PPAP şi R@R
 • Analiza materialelor şi a lichidelor
 • Testarea pieselor
 • Optimizarea costurilor de producţie şi a randamentelor

Dezvoltarea organizaţională:

 • Instruire privind sistemul calităţii:
  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • OHSAS 18001
  • ISO/TS 16949
 • Instruire privind instrumentele calităţii:
  • FMEA
  • PPAP
  • MSA
  • SPC
  • 8D
  • 5S
  • Lean 6 Sigma
 • Coaching la faţa locului

Contactaţi astăzi biroul local SGS pentru servicii de dezvoltare a calităţii furnizorilor.