Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

La vânzarea autovehiculelor sau a pieselor pentru autovehicule pe diverse pieţe internaţionale, trebuie să obţineţi aprobările corecte, conform cerinţelor legale ale pieţelor ţintă.

SGS furnizează servicii de omologare a autovehiculelor pentru a facilita procesul de aprobare şi a asigura că produsele dumneavoastră respectă în totalitate standardele şi reglementările relevante.

Serviciul nostru de omologare a automobilelor asigură:

  • Sprijin la obţinerea aprobărilor pentru componente, sisteme sau autovehicule, conform StVZO german, directivelor CE şi reglementărilor ECE şi altor legi internaţionale şi standarde de omologare în domeniul auto, cu experienţă specifică pentru Turcia şi Taiwan, China
  • Servicii acreditate de testare în vederea omologării
  • Consultanţă pentru stabilirea cerinţelor tehnice şi juridice pentru pieţele ţintă şi identificarea aprobărilor necesare
  • Sprijin pentru documentaţia producătorului
  • Consultare pentru certificare şi aspecte în legătura şi siguranţa şi e-mobilitate

În calitate de serviciu tehnic conform ISO/IEC 17025, noi gestionăm procesul dumneavoastră de aprobare prin intermediul diverselor autorităţi de aprobare europene şi ne-europene. Noi evaluăm autovehicule, sisteme şi componente în numele dumneavoastră şi pregătim rapoarte de testare pe care trebuie să le puneţi la dispoziţie pentru aprobări.

SGS este desemnat pentru mai bine de 200 de proceduri de testare naţionale şi internaţionale, inclusiv directivele cadru ale CE 2007/46/CE pentru autovehicule de clasa M (automobile pentru pasageri, autobuze), N (camioane) şi O (remorci), plus 2002/24/CE pentru autovehicule de clasa L (motociclete şi autovehicule uşoare şi cu 3
şi 4 roţi).

Experţii noştri realizează aceste teste în întreaga noastră reţea de laboratoare conforme ISO/IEC şi laboratoare de testare externe. Propriul dumneavoastră laborator poate fi folosit de asemenea pentru testare, cu condiţia să respecte cerinţele relevante.

Adresaţi-vă acum SGS pentru a afla modul în care serviciile noastre de omologare a autovehiculelor vă pot ajuta să vă asiguraţi accesul la pieţele dumneavoastră ţintă.