Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

ISO 22000:2018 - Curs de formare pentru auditorii interni cu privire la sistemele de management al siguranței alimentare - aflați cum să efectuați un audit intern al unui sistem de management al siguranței alimentare, în baza standardului ISO 22000:2018.

Acest curs le va oferi participanților cunoștințele și abilitățile necesare pentru:

 • a efectua un audit intern al unei părți dintr-un sistem de management al siguranței alimentare conform standardului ISO 22000 sau unui standard echivalent;
 • a raporta implementarea și menținerea eficientă a sistemului de management în conformitate cu ISO 19011.

La încheierea acestui curs, participanții vor putea:

 • în ceea ce privește ciclul Planifică-Acționează-Verifică-Adaptează (PDCA), să explice modelul sistemului de management al siguranței alimentare pe bază de procese pentru ISO 22000, precum și rolul unui audit intern în mentenanța și optimizarea sistemelor de management al siguranței alimentare;
 • să explice rolul și responsabilitățile unui auditor în planificarea, derularea, raportarea și monitorizarea unui audit de sistem de management al siguranței alimentare, în conformitate cu ISO 19011;
 • să planifice, să deruleze, să raporteze și să monitorizeze un audit intern al unei părți dintr-un sistem de management al siguranței alimentare conform ISO 22000 și ISO 19011.

Acest curs de formare este certificat de Institutul de Certificare a Calității și de Registrul Internațional al Auditorilor Certificați (CQI/IRCA): 2023-PT 252.

Certificare

Cursanții care trec și examenul, și evaluarea continuă vor primi un certificat de absolvire, care corespunde cerinței de formare pentru persoanele care doresc să se certifice ca auditor/auditor principal IRCA. Certificatul de absolvire este valabil o perioadă de cinci ani de la data ultimei zile a cursului, pentru certificarea ca auditor intern CQI/IRCA.

Cursanții care nu promovează evaluarea continuă, dar au participat la cursul complet vor primi un certificat de participare.

Condiții necesare

Înainte de începerea cursului, participanții trebuie să cunoască următoarele:

 • sisteme de management,
  • ciclul PDCA,
 • managmentul siguranței alimentare,
  • noțiuni elementare despre conceptele de management al siguranței alimentare, HACCP (Analiza riscurilor și puncte critice de control), analiza riscurilor, evaluarea și gestionarea riscurilor,
  • noțiuni elementare despre relația dintre managementul siguranței alimentare și cerințele de satisfacție a clienților și de siguranță alimentară,
  • termeni uzuali și definiții privind managementul siguranței alimentare, conform ISO 22000,
 • ISO 22000,
  • cerințele ISO 22000, pe care le pot afla absolvind un curs de formare de bază în sistemele de management al siguranței alimentare, certificat IRCA, sau un curs echivalent.

De ce SGS?

Ca lider în domeniul formării profesionale, ne bazăm pe ani de experiență la nivel mondial pentru a oferi cursuri eficiente și oportunități de dezvoltare. Cursurile noastre sunt susținute de specialiști care vă vor sprijini în parcursul dvs. profesional.

Contactați-ne pentru a afla mai multe despre cursul de formare în standardul ISO 22000:2018 pentru auditorii interni.