Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

FSSC 22000 v5/ISO 22000:2018 – Sisteme de Management al Siguranței Alimentare (FSMS) - curs de formare pentru auditori-șef – aflați cum să efectuați audituri de primă, secundă și terță parte ale unui FSMS conform FSSC 22000 v5.

Acest curs le oferă participanților cunoștințele și abilitățile necesare pentru a efectua audituri de primă, secundă și terță parte ale unui FSMS în conformitate cu ISO 19011:2018, ISO TS/22003:2013 and ISO/IEC 17021-1:2015, după caz.

La încheierea acestui curs, participanții vor putea:

  • descrie obiectivul unui FSMS, al standardelor FSMS, obiectivul auditurilor sistemelor de management și al certificării de terță parte
  • explica rolul unui auditor în planificarea, derularea, raportarea şi finalizarea unui audit de FSMS în conformitate cu ISO 19011:2018 (și ISO TS/22003:2013, inclusiv ISO 17021-1:2015, după caz)
  • planifice, deruleze, raporteze și finalizeze auditul unui FSMS pentru a stabili conformitatea (sau neconformitatea) cu ISO 22000/FSSC 22000 sau un echivalent acceptabil, conform cu ISO 19011:2018 (și ISO TS/22003:2013, inclusiv ISO 17021-1:2015, după caz)

Acest curs este aprobat de FSSC 22000 și certificat de Institutul de Certificare a Calității (CQI) și de Registrul Internațional al Auditorilor Certificați: Număr CQI/IRCA de certificare a cursului: 2207-PT 368.

Certificare

Cursanții care trec și examenul, și evaluarea continuă vor primi un certificat de absolvire, care corespunde cerințelor de formare pentru certificare ca auditor/auditor-șef CQI/IRCA. Certificatul de absolvire este valabil pentru o perioadă de cinci ani de la data ultimei zile a cursului, pentru certificarea ca auditor CQI/IRCA.

Cursanții care nu promovează evaluarea continuă, dar au participat la cursul complet, vor primi un certificat de participare.

Cursanţii care nu promovează examenul scris, dar care trec la evaluarea continuă, vor primi un certificat de participare și li se va permite să candideze din nou la examen în termen de 12 luni de la data de încheiere a cursului inițial.

Condiții necesare

Înainte de începerea cursului, participanții trebuie să cunoască următoarele principii și concepte privind managementul siguranței alimentare:

  • ciclul Planifică-Execută-Verifică-Acționează (PDCA)
  • elementele de bază ale unui sistem de management și relațiile dintre responsabilitatea cadrelor superioare de conducere, politici, obiective, planificare, implementare, măsurare, revizie și îmbunătățire continuă
  • principiile de management al siguranței alimentare, inclusiv programe de cerințe preliminare, conform ISO 22000:2018/TS 22002 (toate părțile) și HACCP (Analiza riscurilor și puncte critice de control)
  • relația dintre managementul siguranței alimentare, furnizarea de produse alimentare sigure pentru a preîntâmpina sau a minimiza efectele negative asupra sănătății umane și îmbunătățirea proactivă a performanței siguranței alimentare
  • exemple comune din legislația națională și locală relevantă cu privire la FSMS
  • cerințele FSSC 22000 v5, sau un echivalent acceptabil, termeni și definiții uzuale ale managementului siguranței alimentare conform ISO 22000:2018, care pot fi obținute prin absolvirea unui curs de instruire certificat de CQI/IRCA conform ISO 22000:2018 (FSMS), sau a curs echivalent.

Detaliile cursului

Durată: 5 zile
Metodologie de predare: faţă în faţă
Acreditare: FSSC 22000 și CQI/IRCA

De ce SGS?

În calitate de lider în formare profesională, ne bazăm pe numeroși ani de experiență la nivel mondial. Cursurile noastre sunt predate de experți FSMS formatori experimentaţi. Cunoştinţele şi abilităţile dumneavoastră vor fi dezvoltate printr-o abordare interactivă a actului de învăţare prin practică.

Contactați-ne astăzi pentru a vă rezerva un loc la cursul nostru de formare pentru auditori-şef în domeniul Sistemelor de Management al Siguranței Alimentare conform FSSC 22000 v5/ISO 22000:2018.