Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

FSSC 22400 v4.1/ISO 22000:2018 - Curs de formare pentru auditori/auditori principali cu privire la sistemele de management al siguranței alimentare - aflați cum să efectuați audituri de primă parte, de secundă parte și de terță parte ale unui sistem de management al siguranței alimentare, în baza standardelor ISO 22000:2018 și FSSC 22000 v4.1.

Acest curs le oferă participanților cunoștințele și abilitățile necesare pentru a efectua audituri de primă parte, de secundă parte și de terță parte ale sistemelor de management al siguranței alimentare pe baza ISO 22000, în conformitate cu ISO 19011, ISO/TS 22003 și ISO/IEC 17021, după caz.

La încheierea acestui curs, participanții vor putea:

 • să explice scopul și avantajele pentru activitatea companiei ale unui sistem de management al siguranței alimentare, ale standardelor sistemelor de management al siguranței alimentare, ale auditurilor sistemelor de management și ale certificării de terță parte;
 • să explice rolul unui auditor în derularea, raportarea și urmărirea unui audit de sistem de management al siguranței alimentare în conformitate cu ISO 19011, ISO/TS 22003 și ISO/IEC 17021, după caz;
 • să interpreteze cerințele FSSC 22000 (ISO 22000, ISO/TS 22002-1 și cerințe suplimentare) în contextul unui audit FSSC;
 • să determine cât de eficient gestionează riscurile o organizație prin programul său de evaluare a siguranței alimentare;
 • să înțeleagă cât de capabilă este o organizație să mențină conformitatea cu cerințele legislative și să o depășească;
 • să determine adecvarea pregătirii unei organizații pentru cazuri de urgență și a procedurilor de răspuns;
 • să înțeleagă cum să implementeze controlul, monitorizarea și măsurarea riscurilor operaționale;
 • să înțeleagă cum să îmbunătățească încontinuu performanța managementului siguranței alimentare.

Acest curs de formare este certificat de Institutul de Certificare a Calității (CQI) și de Registrul Internațional al Auditorilor Certificați (IRCA): 2046-PR 360 și aprobat de FSSC 22000.

Certificare

Cursanții care trec și examenul, și evaluarea continuă vor primi un certificat de absolvire, care corespunde cerinței de formare pentru certificare ca auditor/auditor principal CQI/IRCA. Certificatul de absolvire este valabil o perioadă de cinci ani de la data ultimei zile a cursului, pentru certificarea ca auditor/auditor principal CQI/IRCA.

Cursanții care nu promovează evaluarea continuă, dar au participat la cursul complet vor primi un certificat de participare.

Condiții necesare

Înainte de începerea cursului, participanții trebuie să cunoască următoarele principii și concepte de management al siguranței alimentare:

 • ciclul Planifică-Execută-Verifică-Acționează (PDCA),
 • elementele de bază ale unui sistem de management și relațiile dintre responsabilitatea cadrelor superioare de conducere, politică, obiective, planificare, implementare, măsurare, revizie și îmbunătățire continuă,
 • principiile de management al siguranței alimentare, inclusiv programe de cerințe preliminare, conform ISO/TS 22002 (toate părțile) și HACCP (Analiza riscurilor și puncte critice de control),
 • relațiile dintre managementul siguranței alimentare, furnizarea de produse alimentare sigure pentru a preîntâmpina sau a minimiza efectele negative asupra sănătății umane și îmbunătățirea proactivă a performanței siguranței alimentare,
 • legislația relevantă națională și locală cu privire la managementul siguranței alimentare, precum și cerințele acesteia și exemple comune,
 • cerințele FSSC 22000 sau un echivalent acceptabil și termeni uzuali și definițiile privind managementul siguranței alimentare, conform ISO 22000. Aceste cunoștințe pot fi dobândite prin participarea la un curs de formare în sistemele de management al siguranței alimentare CQI/IRCA 22000:2018 sau un curs echivalent.

De ce SGS?

Ca lider în domeniul formării profesionale, ne bazăm pe ani de experiență la nivel mondial pentru a oferi cursuri eficiente și oportunități de dezvoltare. Cursurile noastre sunt susținute de specialiști care vă vor sprijini în parcursul dvs. profesional.

Contactați-ne pentru a afla mai multe despre cursul de formare în standardele FSSC 22000 v4.1/ISO 22000:2018 pentru auditorii/auditori principali.