Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

Această instruire le furnizează participanţilor cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru a derula audituri interne ale sistemelor de management al siguranţei alimentare (FSMS) şi a contribui la optimizarea continuă a acestora.

Pentru a putea participa la acest curs este necesar să aveţi cunoştinţe despre sistemele de management al siguranţei alimentare şi despre FSSC 22000. Cunoştinţele de bază sunt furnizate în cadrul instruirii de conştientizare despre sistemele de management al siguranței alimentare.

La încheierea sesiunii de instruire veți putea:

  • Descrie responsabilitățile unui auditor intern și rolul auditului intern în menţinerea și optimizarea sistemelor de management conform standardelor FSSC 22000 şi ISO 19001
  • Explică scopul și structura FSSC 22000 și ISO/TS 22002-1 
  • Explica principiile, procesele şi tehnicile selectate utilizate în determinarea şi managementul aspectelor şi impacturilor sistemelor de management al siguranţei alimentare (FSMS), inclusiv semnificaţia acestora pentru auditorii de sisteme de management al siguranţei alimentare (FSMS)
  • Planifica și pregăti un audit intern, strânge probe de audit prin observare, intervievare și colectare de documente și înregistrări
  • Scrie rapoarte concrete de audit care vor contribui la optimizarea eficienţei sistemului de management
  • Sugera modalităţi în care poate fi verificată eficienţa acţiunilor corectoare

Sesiunea de instruire cuprinde prezentări, ateliere şi exerciţii pe roluri.

Contactaţi astăzi firma SGS pentru a afla mai multe despre beneficiile instruirii SGS despre FSSC 22000 pentru auditori interni.