Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

Această instruire oferă o introducere în principiile de auditare a sistemelor de management integrat.

Obiectivul acestei instruiri este de a vă furniza cunoștințele și abilitățile necesare pentru derularea de audituri interne conform tuturor celor 3 standarde şi de a contribui la optimizarea continuă a sistemului de management. Pentru a putea participa la această instruire, este necesar să aveţi cunoştinţe despre audituri de calitate, mediu şi sănătate şi siguranţă în cadrul organizaţiilor. Aceste cunoştinţe de bază sunt furnizate în cadrul instruirii relevante de conştientizare despre ISO 14001, ISO 9001 şi OHSAS.

La încheierea sesiunii de instruire veți putea:

  • Explica obiectivul și structura standardelor ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001
  • Descrie responsabilitățile unui auditor intern și rolul unui audit intern în menținerea și optimizarea sistemelor de management conform acestor trei standarde
  • Explica principiile, procesele şi tehnicile selectate utilizate în determinarea şi managementul aspectelor şi impacturilor, inclusiv semnificaţia acestora pentru auditorii de sisteme de management integrat
  • Planifica și pregăti un audit intern, strânge probe de audit prin observare, intervievare și colectare de documente și înregistrări
  • Scrie rapoarte concrete de audit care vă vor ajuta să optimizați eficiența sistemului de management.
  • Sugera modalităţi în care poate fi verificată eficienţa acţiunilor corectoare

Sesiunea de instruire cuprinde prezentări, ateliere şi exerciţii pe roluri.

Contactaţi astăzi firma SGS pentru mai multe informaţii despre instruirea noastră pentru auditori interni cu privire la ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001.