Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

Instruire ISO 50001 pentru auditorul intern al sistemului de management energetic de la SGS - permite personalului dumneavoastră să înţeleagă cerinţele standardului ISO 50001 şi să deruleze audituri interne ale sistemelor de management energetic (EnMS) ale organizaţiei dumneavoastră pe baza acestora.

Creşterea eficienţei organizaţiilor este esenţială în abordarea încălzirii globale, a siguranţei energetice şi a diminuării rezervelor de combustibili fosili. În plus, clienţii se aşteaptă acum ca organizaţiile să trateze mediul înconjurător cu responsabilitate şi să demonstreze eficienţă energetică. Vă putem ajuta să îndepliniţi aceste cerinţe furnizându-vă personal cu cunoştinţe şi abilităţi pentru implementarea de sisteme eficiente de management energetic şi de mediu.

De ce să alegeţi instruirea ISO 50001 pentru auditorul intern pentru sistemul de management energetic de la SGS?

La încheierea acestui curs, participanţii vor putea:

  • Descrie obiectivul unui EnMS
  • Explice principiile, procesele şi tehnicile utilizate pentru evaluarea şi managementul riscului, inclusiv importanţa acestora pentru auditorii EMS
  • Explica scopul, conţinutul şi relaţia dintre ISO 50001 şi cadrul legislativ relevant pentru un EnMS
  • Să îşi asume rolul unui auditor intern pentru a planifica, derula, raporta şi urmări un audit în conformitate cu ISO 19011 şi prin interpretarea cerinţelor ISO 50001

Acest curs este relevant pentru dumneavoastră dacă sunteţi un auditor de sistem de management cu experienţă şi care înţelege principiile şi conceptele ce stau la baza managementului energetic şi/sau un profesionist ce încearcă să înţeleagă abilităţile necesare pentru un audit pe baza ISO 50001. 

Pentru a afla mai multe despre instruirea ISO 50001 pentru auditorul intern al sistemului de management energetic, contactaţi-ne astăzi.