Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

Demonstraţi angajamentul organizaţiei dumneavoastră faţă de practicile etice, sociale, de respectare a mediului şi drepturilor umane într-o manieră transparentă şi responsabilă în întreaga industrie de giuvaergie, de la mină la comerţul cu amănuntul, prin intermediul auditurilor Consiliului pentru practici responsabile în industria de giuvaergie (RJC) efectuate de SGS.

Certificarea RJC li se aplică tuturor membrilor comerciali ai RJC care contribuie la lanţul de aprovizionare pentru diamante şi bijuterii de aur. În calitate de auditor de terţă parte acreditat de RJC, putem efectua auditul producţiei dumneavoastră responsabile de bijuterii pentru a verifica conformitatea. După finalizarea acestuia cu succes, vom înainta un certificat de recomandare către RJC.

Auditul RJC va verifica conformitatea organizaţiei dumneavoastră cu codurile de pratică privind:

  • Etica în afaceri
  • Drepturile umane şi performanţele sociale
  • Performanţa de mediu
  • Sistemele de management

După finalizarea acestuia, veţi avea oportunitatea de a implementa planuri de acţiune corective pentru orice probleme identificate în decursul programului de audit.

Având peste 100 de ani de experienţă în auditare şi verificare, deţinem expertiză fără rival, completată de contactul de aproape un deceniu cu problemele de sustenabilitate în industria de diamante şi de bijuterii de la toate nivelurile. Auditorii noştri cunosc cadrul legal care reglementează aceste afaceri, înţeleg problemele generale şi practicile industriale şi au observat implementarea cu succes a soluţiilor pentru respectarea cerinţelor legislaţiei şi codurilor.

Auditorii noştri pot aplica experienţa lor curprinzătoare cu privire la problemele sociale, de mediu şi de integritate în afaceri asupra unei serii de alte industrii pentru a asigura aplicarea consecventă a deciziilor şi împărtăşirea celor mai bune practici.

Consolidaţi încrederea consumatorilor şi părţilor interesate în produsele dumneavoastră cu auditul de certificare RJC realizat de SGS.