Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

Ţineţi pasul cu schimbările reglementărilor referitoare la mediu cu ajutorul serviciilor SGS privind siguranţa produselor.

Noi suntem partenerul perfect care să vă ghideze prin complicaţiile respectării actuale şi anticipate a regulamentelor.

Pentru o gestionare eficace și eficientă a legislației și reglementărilor în schimbare, echipele noastre acreditate vă oferă soluţii pentru siguranţa produselor potrivite activităţilor dumneavoastră economice. Specialiştii noştri au experienţă în toată lumea, ocupându-se de o gamă largă de ramuri industriale, şi au cunoştinţe vaste privind cerinţele normative la nivel local, naţional şi internaţional.

Echipele noastre pentru servicii de mediu vă vor ajuta să transmiteţi rapoartele corecte privind siguranţa produselor şi fişele cu date de securitate ale substanţelor chimice necesare pentru a respecta toate cerinţele legale. Oferim ajutor fizic atunci când firma dumneavoastră are nevoie de management al situaţiilor de urgenţă. Şi oferim, de asemenea, o gamă de programe de instruire privind mediul şi securitatea pentru a pune la dispoziţia echipei dumneavoastră cele mai noi informaţii privind sănătatea şi securitatea.

Activităţile noastre privind siguranţa produselor acoperă următoarele domenii:

  • Gestionarea fişelor cu date de securitate pentru a demonstra conformitatea dumneavoastră cu reglementările privind clasificarea substanţelor chimice
  • Sprijin privind conformitatea cu regulamentul referitor la Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (REACH) - Înregistrarea, evaluarea şi autorizarea substanţelor chimice
  • Planificarea măsurilor de urgenţă
  • Servicii privind comunicarea de urgenţă  
  • Rapoarte de notificare în cazul unei situaţii de urgenţă care implică substanţe periculoase
  • Consultanţă referitoare la Regulamentul privind Clasificarea, etichetarea şi ambalarea (CLP)
  • Ajutor fizic atunci când aveţi nevoie de management al situaţiilor de urgenţă
  • O gamă de programe de instruire privind mediul şi securitatea pentru a pune la dispoziţia echipei dumneavoastră cele mai noi informaţii privind sănătatea şi securitatea

Soluţiile noastre rentabile şi simplificate vă pot ajuta să economisiţi bani, să protejaţi reputaţia firmei dumneavoastră şi să asiguraţi o furnizare continuă a produselor dumneavoastră fără întârzieri.