Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

Serviciile SGS de verificare şi certificare a biomasei garantează că biocombustibilii sunt produşi într-un mod durabil. Sunaţi astăzi echipa noastră experimentată de verificare.

Folosite drept combustibili alternativi, biomasa şi subprodusele sale pot ajuta la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Dar nu toţi biocombustibilii au acelaşi avantaj pentru mediu. Tehnicile de producţie şi transportul pot avea un impact excesiv asupra mediului şi, în unele ţări, producţia de biocombustibili poate concura cu culturile locale.

Pentru a asigura nu doar calitatea ci şi producţia durabilă, verificarea biomasei este esenţială. Noi suntem pionieri în dezvoltarea sistemelor de verificare şi certificare care recunosc durabilitatea biomasei. Verificările biomasei pe care noi le efectuăm reprezintă o documentaţie independentă conform căreia produsele dumneavoastră sunt produse şi furnizate în mod durabil. Este dovada dumneavoastră că îndepliniţi toate cerinţele de reglementare internaţionale. Putem, de asemenea, să ne personalizăm serviciile de verificare pentru a se adapta legislaţiei aplicabile în regiunea dumneavoastră.

Verificările pe care le efectuăm privind durabilitatea biomasei includ:

  • Biocombustibil solid (produse din lemn şi reziduuri agricole, inclusiv certificarea calităţii peletelor din lemn şi talaşului)
  • Culturi energetice (ulei de palmier, jatropha)
  • Combustibili alternativi (biodiesel, bioetanol)
  • Reziduuri şi deşeuri folosite în producerea de energie
  • Biomasa folosită pentru proiectele de reducere a emisiilor din cadrul Mecanismului de dezvoltare nepoluantă care permit ţărilor în curs de dezvoltare să comercializeze sau să vândă altor ţări credite de emisii de gaze cu efect de seră

Efectuăm verificări ale instalaţiilor dumneavoastră de producţie şi evaluăm impactul asupra mediului la fiecare etapă a lanţului dumneavoastră de aprovizionare pentru a calcula bilanţul de carbon şi cel energetic. Echipele noastre de specialişti examinează producţia - de la exploatare agricolă, cultivare şi materii prime - până la metodele de transport şi combustibilul folosit.

Serviciile noastre de verificare şi certificare a biomasei vă permit să profitaţi de pieţele internaţionale care recunosc durabilitatea biocombustibilului dumneavoastră. Atestatul nostru final privind executarea verificării vă poate ajuta să îndepliniţi obiectivele relevante referitoare la energiile regenerabile şi eligibilitatea pentru orice sprijin financiar şi investiţie disponibile pentru sectorul dumneavoastră de activitate.

Verificarea biomasei ajută la menţinerea biodiversităţii locale, la încurajarea comerţului echitabil al produselor şi contribuie la schemele de comercializare a certificatelor de emisii. Sunaţi astăzi echipa noastră acreditată şi dovediţi-vă seriozitatea privind certificările dumneavoastră de mediu.