Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

Auditul post - intrare oferit de SGS - servicii de evaluare, stabilire a profilului şi planificare a auditului care vă ajută să reduceți timpul de vămuire și să sporiți veniturile vamale.

Auditul nostru post - intrare le oferă ofiţerilor vamali posibilitatea de a continua verificarea acurateţii declaraţiilor de import chiar şi după ce bunurile au fost supuse vămuirii şi au ajuns la locaţia importatorului. Totodată, acesta vă permite să analizaţi registrele, arhivele şi sistemele de afaceri ale importatorului la faţa locului, oferindu-vă astfel acces la informaţii mai detaliate şi îmbunătăţind calitatea evaluării vamale.

Implementarea Acordului OMC privind evaluarea vamală în ţările industrializate a demonstrat că aceasta este cel mai bine completată de auditurile post - intrare. Experienţa a arătat că auditurile legate de Acordul OMC privind evaluarea vamală pot determina creşteri semnificative ale veniturilor, întrucât multe elemente ce contribuie la valoarea tranzacţiei (cum ar fi redevenţele, ajutoarele şi relaţiile) pot fi relevate de auditurile post - intrare.

Externalizând către SGS serviciile de audit post - intrare profitaţi de avantajul expertizei noastre în managementul riscului în procesul de selectare a ţintelor. Suntem specializaţi în profilare şi planificare de audituri, ceea ce ne permite să audităm arhivele importatorilor în ordinea priorităților. Externalizarea către SGS înseamnă deopotrivă eliminarea oricăror deficienţe temporare în ceea ce priveşte instruirea în domeniul vamal şi competenţele de auditare.   

Specialiştii SGS în comerţ au un nivel ridicat de expertiză în domeniul evaluării, necesar pentru a determina caracterul impozabil al redevenţelor şi al altor elemente ale tranzacţiei. Acest nivel de expertiză ne permite să asigurăm calitatea şi integritatea auditului.

Specialiştii SGS în comerț vă pot ajută la:

  • Externalizarea auditului post - intrare (programe concepute pentru a satisface cerinţele administraţiei vamale, incluzând înfiinţarea unei echipe interne de revizuire şi instruirea funcţionarilor vamali în revizuirea evaluărilor.)
  • Cursurile de formare pre - implementare - instruire intensivă a evaluatorilor şi asistenţă pentru implementarea unui sistem de audit ex post.
  • Direcționarea informațiilor - putem pune baza noastră de date de management al riscului la dispoziţia vămilor pentru a ajuta la determinarea profilului de risc şi planificarea auditului în vederea auditării arhivelor importatorilor în ordinea priorităților.

Contactaţi-ne pentru a afla mai multe despre serviciile de audit post - intrare şi despre modul în care vă putem ajuta să acceleraţi procesul de vămuire şi să eficientizaţi colectarea veniturilor.