Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

Începând cu 1 ianuarie 2012, SGS este mandatată de Biroul de standarde al Tanzaniei (TBS) să implementeze programul de verificare a conformităţii înainte de expediere (PVoC).

În conformitate cu programul PVoC, toate produsele reglementate care urmează a fi importate în Tanzania vor face obiectul unei verificări şi testări în ţara furnizoare, în urma cărora se va elibera un certificat de conformitate care să ateste că acestea îndeplinesc cerinţele standardelor naţionale aplicabile sau standardelor echivalente aprobate, precum şi reglementările tehnice. Certificatul de conformitate este obligatoriu pentru vămuire.

TBS a introdus programul de evaluare a conformităţii produselor pentru a proteja ţara, consumatorii şi producătorii locali de:

 • Produse neconforme care pot pune în pericol sănătatea publică, siguranţa sau mediul
 • Produse contrafăcute sau nesigure
 • Concurenţă neloială din partea bunurilor importate care nu respectă standardele aprobate

Produsele reglementate de acest program includ:

 • Jucăriile şi produsele destinate îngrijirii copiilor
 • Produsele electrice şi electronice
 • Produsele auto
 • Produsele chimice şi de uz casnic (mobilă, papetărie)
 • Materialele mecanice şi aparate pe bază de gaz
 • Alimentele şi produsele agricole
 • Echipamente de siguranţă specifice
 • Produsele folosite

Există trei posibile metode de a obţine certificarea de verificare a conformităţii înainte de expediere, în funcţie de condiţii care includ, dar nu se limitează doar la: tipul de produs; omogenitatea acestuia; frecvenţa expedierilor şi sistemul de management al calităţii al producătorului.

 • Metoda A - pentru produsele neînregistrate (distributori neînregistraţi ai producătorilor de bunuri sensibile). Produsele trebuie testate şi inspectate fizic pentru a demonstra conformitatea cu standardele relevante, cerinţele esenţiale sau specificaţiile producătorului
 • Metoda B - pentru distribuitori înregistraţi sau producători de bunuri. Aceasta permite un proces de certificare rapid pentru bunurile cu niveluri de calitate rezonabile şi coerente prin înregistrarea produselor la contractorul însărcinat să efectueze verificarea conformităţii înainte de expediere. Înregistrarea produselor este recomandată exportatorilor care efectuează trasporturi frecvente de produse omogene
 • Metoda C - produse autorizate. Această metodă este accesibilă exclusiv producătorilor care pot demonstra existenţa unui sistem de management al calităţii în procesul de fabricaţie/producţie. Metoda în cauză presupune auditarea oricărui sistem de management al calităţii (QMS) şi autorizarea produselor de către contractorul acreditat să efectueze verificarea conformităţii înainte de expediere. Această metodă este recomandată fabricanţilor cu frecvenţă/volume ridicate de livrări

Având decenii de experienţă în gestionarea programelor de evaluare a conformităţii în întreaga lume, SGS le oferă exportatorilor soluţii eficiente şi cuprinzătoare care garantează că transporturile respectă cerinţele Tanzania.