Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

Angajații și partenerii externi sunt încurajați să se exprime și să exprime temerile sau suspiciunile lor referitor la orice posibilă încălcare a Codului.

Cyber Security

Raportaţi o încălcare

Dacă doriți să adresați o întrebare sau să raportați o încălcare suspectă a Codului, puteți apela Linia de Asistență pentru Integritate sau puteți depune un raport scris online.

Raportaţi o încălcare

Garantăm că nimeni nu se va confrunta cu nicio formă de răzbunare sau cu urmări neplăcute pentru faptul că a cerut sfaturi sau că a raportat o încălcare a Codului.

Atunci când nu sunt siguri în privinţa semnificaţiei Codului sau a aplicării acestuia în anumite împrejurări, angajaţii ar trebui să discute aceste aspecte cu şeful ierarhic sau cu managerul lor, cu Departamentul Resurse umane sau cu Departamentul juridic al companiei SGS. Angajaţii pot discuta orice chestiune referitoare la Codul de etică şi cu auditorii interni.

Dacă nu este posibil sau adecvat ca un angajat să se adreseze cu o astfel de problemă şefilor săi direcţi, poate fi contactat oricând Directorul executiv de conformitate al companiei SGS. Angajaţii care sesizează o încălcare sau o încălcare suspectată a Codului de etică sunt încurajaţi să înainteze un raport Directorului executiv de conformitate al companiei SGS.

Echipa departamentului Conformitate examinează şi se ocupă numai de reclamaţiile reale: acuzaţii de rea-credinţă, creanţe comerciale, reclamaţii care nu implică probleme legate de etică şi anchete comerciale. Aspectele generale legate de conducere, probleme specifice referitoare la un manager, fără a avea legătură cu o încălcare a codului, şi dispute privind salariile ar trebui să fie abordate în ţara dumneavoastră, fie cu ajutorul şefului ierarhic sau al managerului dumneavoastră, fie cu ajutorul echipei Departamentului Resurse umane. Dacă nu sunteţi sigur(ă) în privinţa raportării unei încălcări, ar trebui să continuaţi cu depunerea raportului folosind îndrumările oferite.