Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

Etica reprezintă baza companiei SGS. Încrederea pe care o inspirăm clienţilor noştri şi părţilor interesate reprezintă secretul succesului nostru atât pe plan profesional, cât şi pe plan personal.

În calitate de lideri în domeniul nostru, ne menţinem la cel mai ridicat standard privind conduita profesională. Codul de etică al companiei SGS defineşte principiile esențiale ale eticii profesionale pentru Grupul SGS şi exprimă valorile împărtăşite în cadrul companiei, al activităţilor şi al societăţilor noastre afiliate.

Suntem loiali unei culturi în care problemele referitoare la integritate şi etică profesională pot fi ridicate şi discutate în mod deschis. Oferim recomandări şi sprijin pentru a ajuta angajaţii şi alte părţi interesate care acţionează în numele companiei noastre sau care reprezintă compania să înţeleagă Codul şi pentru a-i ajuta să ia decizia corectă atunci când se confruntă cu o dilemă etică.

SGS a fost prima companie de inspecții care a implementat un program de training global pe domeniul Integritate pentru salariații săi. Programul de conformitate al Grupului SGS, care se bazează pe Codul de etică al SGS, există pentru a garanta că cele mai ridicate standarde privind etica sunt aplicate tuturor activităţilor noastre, în lumea întreagă, conform celor mai bune practici internaţionale.

Programul nostru de instruire anuală privind etica este o recapitulare periodică a principiilor din Codul de etică şi este organizat de fiecare şef ierarhic şi manager care este responsabil de personal. Se ţine o evidenţă a participării pentru a ne asigura că toţi angajaţii parcurg instruirea în fiecare an. Sunt organizate, de asemenea, sesiuni specifice de instruire privind etica pentru şefi ierarhici şi pentru directori.

Instruirea anuală privind etica este furnizată printr-un program interactiv de e-learning care integrează principiile generale cuprinse în Cod în diferitele activităţi ale companiei SGS. Disponibil pe internet în limbile engleză, franceză, spaniolă, chineză şi coreeană, este utilizat şi ca instruire permanentă, în special de către noii angajaţi în vederea instalării.

Directorul executiv de conformitate este responsabil de implementarea procedurilor care reglementează conduita etică a angajaţilor şi a consultanţilor noştri precum şi de efectuarea anchetelor privind presupusele abateri disciplinare ale personalului. El stabileşte şi standardele de etică pe care le pretindem partenerilor noştri de afaceri. Se pot trimite rapoarte privind încălcările suspectate ale Codului sau se pot obţine recomandări prin apel la linia de asistenţă telefonică pentru etică sau prin depunerea online a unui raport scris sau expediindu-l prin fax sau poştă.

Comitetul de conduită profesională asigură implementarea Codului de etică în cadrul companiei şi oferă conducerii sfaturi referitoare la toate problemele legate de etica în afaceri. Comitetul aprobă, de asemenea, acordurile pentru achiziţii sau pentru prospectarea oportunităţilor de afaceri cu intermediari.

Comitetul de conduită profesională este alcătuit din patru membri:

  • Preşedintele Consiliului de administraţie: P. Kalantzis
  • Director General: F. Ng
  • Membru în Consiliul de administraţie: S.R. du Pasquier
  • Director executiv de conformitate: O. Merkt

Menţinerea eticii profesionale în legăturile noastre cu clienţii, colegii, furnizorii şi în comunităţile în care facem afaceri reprezintă singurul mod de a ne proteja reputaţia pe piaţă. Este responsabilitatea comună a tuturor angajaţilor companiei SGS.

Olivier Merkt