Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

Gazul de șist reprezintă o sursă „neconvenţională” de gaz natural care a extins foarte mult rezervele de energie în America de Nord şi se preconizează că va deveni o importantă sursă de energie pe plan mondial în deceniile următoare.

Avându-se în vedere acest lucru, serviciile SGS privind mineralogia gazelor de şist oferă o multitudine de tehnici analitice precum QEMSCAN, XRD, geochimie, SEM şi multe altele, pentru a furniza informaţii detaliate de mineralogie şi textură pentru probele de carotă sau de foraj. Combinaţia acestor tehnici nu numai că ne permite să realizăm o descompunere mineralogică detaliată, ci furnizează de asemenea informaţii despre distribuţia speciilor de argilă şi a altor componente minerale, precum şi despre caracterizarea altor proprietăţi de textură precum gradul de laminare şi dimensiunea mineralelor. Din aceste date, putem să construim o hartă mineralogică detaliată pentru a vă ajuta să vizualizaţi aceste trăsături şi să furnizăm o caracterizare cantitativă a rocii care poate fi utilizată pentru a defini stratigrafia, pentru a oferi un indiciu despre proprietăţile tehnice şi pentru a facilita identificarea şi definirea intervalelor optime de facies pentru fracturare.

Aplicaţiile privind gazele de şist ale serviciilor SGS avansate de evaluare a calității zăcămintelor (ARQS)

Folosim tehnici geo-analitice complementare precum QEMSCAN, XRD, SEM, petrografie optică și geochimie pentru a furniza informații litologice detaliate de-a lungul forajului chiar și în puțuri unde numai excavațiile sunt posibile.

Cu aceste tehnici combinate, SGS poate furniza:

Date cantitative despre mineralele în vrac

 • Analiza cantitativă a constituenţilor minerali până la nivelul urmelor
 • Identificarea şi cuantificarea speciilor de minerale grele
 • Cuantificarea diverselor minerale argiloase, inclusiv mineralele argiloase slab cristalizate
 • Analiza cantitativă a cuarţului cristalin detritic
 • Analiza cantitativă a cuarţului biogen cristalin/amorf
 • Date mineralogice cantitative pentru a valida intervenţia diagrafiilor prin cablu (wireline)

Date privind textura

 • Hărţi mineralogice pentru a vizualiza laminarea şi distribuţia argilelor
 • Hărţi mineralogice pentru a vizualiza distribuţia mineralelor în cadrul eşantionului
 • Date privind dimensiunea medie a mineralelor pentru fiecare mineral identificat pentru compararea directă a seturilor de date din mai multe eşantioane

Date litologice

 • Litotipologia cantitativă în funcţie de parametrii specifici clientului
 • Variaţii ale abundenţei litotipologice pentru a asigura o stratigrafie de înaltă rezoluţie chiar şi în succesiuni aparent omogene

Date privind densitatea granulelor

 • Calculate pe baza mineralogiei reale a eşantionului
 • Densitatea granulelor poate fi calculată pentru fiecare litotip întâlnit
 • Permite validarea diagrafiilor wireline

Date privind porozitatea estimată

 • Date QEMSCAN (de obicei până la 5 microni) privind macroporozitatea estimată
 • Date privind mezo- până la microporozitatea estimată din imaginile BSEM detaliate

Datele geochimice conform cerinţelor dumneavoastră ex. carbon organic total (TOC) permite identificarea zonelor potenţial producătoare, în timp ce datele de geochimie anorganică pot facilita validarea diagrafiilor de spectroscopie.

Pentru mai multe informații despre cum vă pot ajuta serviciile noastre de mineralogie a gazelor de şist, contactați-vă reprezentantul SGS.