Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

Specialiştii SGS în calitatea mediului interior pot executa o inspecţie a condiţiilor de lucru pentru a garanta sănătatea şi pentru a îmbunătăţi randamentul echipelor dumneavoastră. Sunați-ne azi ca să aflați mai multe informații.

Unităţile dumneavoastră ar trebui să fie verificate periodic pentru a vă asigura că gradul de zgomot, aer şi de poluare a apei este la nivel minim în vederea reducerii la minimum a oricăror efecte dăunătoare asupra personalului dumneavoastră. Un bun management al mediului interior este de înţeles deoarece poate fi şi profitabil: evitarea „sindromului clădirii bolnave” va reduce numărul absenteiştilor şi va asigura ocuparea continuă a unităţilor dumneavoastră.

Echipele noastre acreditate în calitatea mediului interior vă examinează unităţile pentru a descoperi factori ce pot provoca disconfort sau afecţiuni personalului sau vizitatorilor dumneavoastră. Problemele de sănătate pot fi provocate de o calitate necorespunzătoare a aerului, de bacterii şi microorganisme, contaminanţi chimici, ventilaţie slabă, probleme cu temperatura şi umiditatea, zgomot excesiv şi iluminat necorespunzător. Putem colabora cu dumneavoastră pentru a vă evalua nevoile şi pentru a concepe soluţii care să asigure un mediu interior curat pentru a vă proteja afacerea.

Activitatea noastră în acest domeniu este cea mai avansată din lume. Echipele noastre sunt alcătuite din specialişti acreditaţi, igienişti, arhitecţi industriali, microbiologi şi ingineri specializaţi în climatizarea aerului. Cunoştinţele noastre de specialitate privind mediul sunt folosite pentru a îmbunătăţi clădiri administrative, publice şi private, centre comerciale şi de recreere, restaurante, spitale, hoteluri, şcoli şi centre de cercetare.

Serviciile noastre includ:

  • Inspectarea sistemelor de încălzire, de ventilaţie şi de climatizare a aerului
  • Determinarea poluanţilor aerului din interiorul încăperilor cum ar fi microorganisme aeropurtate, particule şi compuşi organici volatili
  • Investigarea factorilor igienici, microbiologici şi chimici
  • Examinarea câmpurilor perturbatoare şi electromagnetice
  • Determinarea intensităţii luminii
  • Evaluarea riscului azbestului şi al altor substanţe periculoase
  • Controlarea calităţii apei în aparatele de condiţionare a aerului, în instalaţiile de răcire şi depozitare, inclusiv verificarea prezenţei legionellei
  • Optimizarea utilizării energiei în clădirile dumneavoastră

După ani de experienţă în care am colaborat cu ministere şi organisme de reglementare din toată lumea, am creat un instrument informatic special care ne permite să vă evaluăm clădirile rapid şi uşor. Instrumentul afişează analiza efectuată de noi folosind un sistem de punctare codificat prin culori astfel încât puteţi vedea dintr-o privire ce măsură este necesară, permiţându-vă să stabiliți priorități şi să planificaţi îmbunătăţiri viitoare.

Pe lângă întreţinerea pentru unitatea dumneavoastră, putem începe şi în faza de planificare să vă oferim consultanţă pentru proiectarea a noi clădiri astfel încât instalaţiile de răcire şi de încălzire să mărească la maximum calitatea mediului interior.

Certificatul pe care vi-l eliberăm privind calitatea mediului interior reprezintă dovada pentru personalul dumneavoastră şi pentru părţile interesate că unitatea dumneavoastră respectă cerinţele normative necesare. Contactaţi-i astăzi pe specialiştii noştri în calitatea mediului interior.