Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

Această instruire a fost elaborată pentru a vă ajuta să menţineţi progresul activităţilor organizaţiei dumneavoastră în cazul unei eventuale întreruperi.

Un sistem de management al continuităţii afacerii (BCMS) vă arată cum să administraţi activităţile de instruire, exerciţiile şi analizele astfel încât procesele-cheie ale afacerii să fie definite şi protejate împotriva oricărui risc în cazul unui eventual incident.

Stabilirea unui BCSM eficient și cuprinzător, pe baza principiilor ISO 22301, este esențială pentru efectuarea unei analize privind impactul asupra afacerii (BIA), care ajută la identificarea activităților importante, a zonelor de interdependență a acestora precum și a resurselor necesare pentru susținerea produselor și serviciilor cheie. Sistemul de management al continuităţii afacerii (BCMS) vă oferă înţelegerea impactului unui eşec în oricare din aceste sectoare şi vă permite să planificaţi acţiuni strategice şi tactice pentru a fi pregătiţi pentru cel mai rău caz.

La încheierea acestei instruiri, participanţii vor putea:

  • Explica obiectivul unui sistem de management al continuităţii afacerii (BCMS)
  • Înțelege procesele privind stabilirea, implementarea, gestionarea și monitorizarea, verificarea și îmbunătățirea BCMS așa cum este prevăzut de ISO 22301
  • Descrie obiectivul, conținutul și interacțiunea ISO 22301 
  • Înțelege scopul și cerințele ISO 22301 ca instrument de îmbunătățire continuă a BCMS

Cursul este o introducere pentru orice persoană implicată în dezvoltarea, implementarea și gestionarea unui BCSM pe baza ISO 22301. Dacă plănuiți să faceți un alt curs, precum cursul pentru auditori interni și cursul pentru auditori-șef, veți dobândi pe durata cursului cunoștințele și abilitățile necesare privind ISO 22301 pe baza cărora vă puteți dezvolta abilitățile de auditor.

Instruirea include conferinţe şi exerciţii practice.

Absolvirea cu succes a acestui curs şi a celui pentru auditori interni conform sistemului de management al continuităţii afacerii (BCMS) constituie parte a cerinţelor de instruire pentru a obţine certificarea de auditor intern de la Registrul Internaţional al Auditorilor Certificaţi (IRCA).

Contactați SGS astăzi pentru a afla despre modul în care cursul de sensibilizare ISO 22301 poate contribui la continuarea activității curente în caz de evenimente neprevazute.