Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

SGS vă poate oferi asistență pentru evaluarea, reducerea și controlul riscului care poate fi întâmpinat în situații comerciale și operaționale care implică terminale de depozitare a țițeiului și/sau rafinării.  

Echipa noastră de specialişti auditori din sectorul de desfacere oferă clienţilor noștri audituri detaliate de verificare prealabilă, prezentând în detaliu confirmarea confidențială a nivelurilor de risc posibil a fi întâmpinate.

Fiecare membru al echipei SGS are o vastă experiență în sectorul de desfacere a țițeiului și o cunoaștere exhaustivă a procedurilor de bune practici din sector.

Cum derulăm auditurile de verificări prealabile

Echipa SGS de audit al verificării prealabile funcționează pe plan global. Examinăm și evaluăm o gamă largă de hardware industrial, procese de rafinare, sisteme de contabilitate și date istorice suport. Aceste informații ne permit să constatăm și să confirmăm nivelurile de risc adecvate conformării, siguranței, mediului, pierderilor de materiale și condițiilor din instalație.
 
Auditurile sunt bazate pe risc și ajustate cerințelor individuale ale clientului conform criteriilor acceptate, incluzând:

 • Funcționarea în concordanță cu standardele internaționale recunoscute și cu cele mai bune practici
 • Capacitățile și amenajările de legare la chei și restricțiile existente
 • Integritatea și curățarea conductelor
 • Starea, managementul și întreținerea parcului de rezervoare
 • Integritatea rezervoarelor, calibrarea rezervoarelor, fiabilitatea auto calibrării și estimarea volumului de nămol
 • Segregarea produselor
 • Evacuarea stocurilor
 • Laborator pe amplasamentul rafinăriei - scop, întreținerea echipamentelor și înregistrări ale performaței, conformare și acreditări
 • Epurarea apelor uzate
 • Sisteme de incendiu și siguranță
 • Avize de mediu și conformare
 • Conformarea cu reglementările și practicile HSE din industrie
 • Sisteme de măsurare a petrolului
 • Registre de procesare a petrolului  

De ce SGS?

SGS a câștigat o poziție globală puternică în domeniul auditului de verificare prealabilă, cu o bază largă de clienți care include rafinăriile mari de petrol, antrepozite, companii de depozitate și bănci.

Aflați mai multe despre modul în care auditul de verificare preliminară de la SGS vă poate sprijini procesele de management al riscului.