Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

Curs de formare auditor/auditor șef în domeniul sistemelor de management al calității ISO 9001:2015 furnizat de SGS – dezvoltați-vă abilitățile necesare pentru a audita sisteme de management al calității.

Acest curs le oferă participanților cunoștințele și abilitățile necesare pentru a efectua audituri de primă parte, audituri de secundă și de terță parte ale sistemelor de management al calității pe baza ISO 9001 în conformitate cu ISO 19011 și ISO/IEC 17021, după caz.

Ce veți învăța?

La încheierea acestui curs, veți înțelege:

  • Obiectivele și avantajele pentru activitatea companiei ale unui sistem de management al calității, ale standardelor sistemelor de management al calității, ale auditurilor sistemelor de management și ale certificării de terță parte
  • Rolul și responsabilitățile unui auditor în planificarea, derularea, raportarea și monitorizarea unui audit de sistem de management al calității pentru a stabili conformitatea (sau neconformitatea) cu ISO 9001, conform ISO 19011 și ISO/IEC 17021, după caz

Condiții necesare

Cursanții ar trebui să posede cunoștințe prealabile cu privire la:

  • Sisteme de management, inclusiv elementele de bază ale unui sistem de management, responsabilitățile cadrelor superioare de conducere și ciclul Planifică-Execută-Verifică-Acționează (PDCA)
  • Conceptele fundamentale ale unui sistem de management al calității și cele șapte principii privind managementul calității ale ISO 9000
  • Cerințele ISO 9001 și termenii și definițiile utilizate frecvent în acesta cu privire la managementul calității

Acreditare

Acest curs este acreditat de Registrul Internațional al Auditorilor Certificați (IRCA A17977).

Cursuri de formare privind ISO 9001:2015 în care puteți avea încredere, de la un lider în materie de programe de instruire

În calitate de lider în programe de formare profesională, recurgem la anii de experiență globală. Cursurile noastre sunt susținute de specialiști care vă vor sprijini în parcursul dumneavoastră profesional.

Contactați-ne astăzi pentru a vă rezerva un loc la cursul nostru de formare auditor/auditor șef în domeniul sistemelor de management al calității ISO 9001:2015.