Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

Acest curs de instruire este menit să vă ofere abilităţile şi cunoştinţele relevante pentru a derula audituri ale sistemelor de management al calității pentru dispozitive medicale (QMS).

Principiile ISO 13485 definesc un sistem de management al calității explicit, așa încât puteți audita, analiza și îmbunătăți continuu sistemele pentru un sistem de management al calității.

La încheierea sesiunii de instruire veți putea:

  • Înțelege cerințele standardului ISO 13485:2003 și cerințele sistemului de calitate prevăzute în directiva 93/42/EEC și 98/79/EC.
  • Înțelege rolul unui audit intern pentru menținerea și îmbunătățirea sistemelor de management
  • Deţine cunoştinţe specializate cu privire la ISO 13485:2003 și cu privire la procesul de audit și de certificare
  • Veți avea abilitățile și cunoștințele necesare pentru a planifica și a derula audituri de terță parte conform cerințelor ISO 13485:2003 și pentru a raporta conformitatea sistemelor de management cu cerințele standard, așa încât să poată fi întreprinsă orice acțiune rectificativă.

Vă rugăm să reţineţi: Participanții ar trebui să aibă deja cunoștințe prealabile despre standardul ISO 13485:2003, înainte de a participa la această sesiune de instruire.

Contactați acum specialistul SGS pentru a afla despre mai multe beneficii ale sesiunii de instruire SGS ISO 13485 pentru auditori șefi.