Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

Sesiunile de instruire au fost concepute pentru a-i înzestra pe participanții cu cunoștințele și abilitățile necesare pentru a derula un audit eficient pentru un sistem de management al calității (QMS) pentru aparatură medicală, conform cerințelor ISO 13485:2016 și pentru a contribui la optimizarea continuă a acestora.

Această sesiune de instruire intensivă dorește să asigure abilitățile necesare ale reprezentanților pentru derularea auditurilor interne, folosind instruirea interactivă a auditorilor șefi pentru aparatură medicală, cu experiență în materie de ISO 13485, și pentru auditurile agenției notificate.

La încheierea sesiunii de instruire veți putea:

  • Să înțelegeți cerințele standardului ISO 13485:2016 și cerințele sistemului de calitate prevăzut in directivele 93/42/EEC și 98/79/EC
  • Veți ști cum să derulați audituri interne pentru sistemele de calitate
  • Veți înțelege rolul unui audit intern pentru mentenanța și îmbunătățirea sistemelor de management
  • Să planificați și să pregătiți un audit intern
  • să învățați cum să strângeți probe prin observație, întrebări și analiză
  • să scrieți rapoarte faptice cu privire la respectarea standardelor de audit în cadrul sistemului de management
  • să participați la acțiuni de rectificare

Sesiunea de instruire cuprinde prezentări, ateliere şi exerciţii interactive pe roluri cu auditori șefi pentru aparatură medicală, specializați în materie de ISP 13485 și audituri ale agenției notificate.

Contactaţi astăzi firma SGS pentru mai multe informaţii despre SGS ISO 13485.