Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

REACH reprezintă un regulament al Uniunii Europene cu privire la înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice.

Acesta se aplică tuturor substanțelor chimice - nu doar celor folosite în procesele industriale, ci și celor pe care le folosim în viața de zi cu zi, cum ar fi produsele de curățare și vopselele, sau care se regăsesc în articolele vestimentare, electrice și de mobilier.

Deoarece REACH se aplică nu doar substanțelor chimice și amestecurilor, ci include și anumite prevederi care se aplică articolelor, este important ca producătorii și importatorii de produse de consum să-și înțeleagă rolul și responsabilitățile conform regulamentului REACH. Restricționarea, autorizarea și notificarea substanțelor reprezintă factori importanți pentru un articol care va fi lansat pe piața comună europeană. De asemenea, această industrie trebuie să gestioneze dificultățile prezentate de comunicarea privind SVHC în cadrul lanțului de aprovizionare și către consumatori.

SGS oferă o gamă completă de servicii pentru a ajuta clienții să își respecte obligațiile stipulate în REACH, de la înregistrarea inițială în cadrul REACH, la servicii de consultanță, testare, auditare și verificare, menite să asigure conformitatea continuă.

Conform regulamentului REACH, responsabilitatea de a gestiona riscurile pe care substanțele chimice sau produsele de consum le prezintă la adresa sănătății publice și mediului le revine celor din industrie. Majoritatea cerințelor REACH li se aplică direct producătorilor și importatorilor, care trebuie să înregistreze substanțele (fie pure, fie clasificate ca amestecuri) prin furnizarea de date cu privire la proprietățile substanțelor lor chimice. De asemenea, REACH obligă producătorii şi importatorii să efectueze evaluări ale securității chimice și să aplice măsuri de management al riscului. REACH obligă producătorii și importatorii să notifice autoritățile de reglementare europene în legătură cu utilizarea substanțelor periculoase. REACH poate autoriza ulterior aceste substanțe.

REACH le impune utilizatorilor din aval să le prezinte clienților (de exemplu, alte companii industriale și consumatori) informațiile de care aceștia au nevoie pentru a putea să folosească produsele în siguranță. Distribuitorii sunt obligați să se asigure că toate informațiile relevante legate de siguranța substanțelor sunt furnizate împreună cu articolele și preparatele pe care le vând și că nu există substanțe restricționate în produsele pe care le pun în vânzare.

În plus, regulamentul REACH poate afecta produsele de consum în ceea ce privește autorizarea substanțelor conform Anexei XIV sau restricționarea acestora conform Anexei XVII, precum și notificarea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform Articolului 7, sau declararea acestora conform Articolului 33. Producătorii și importatorii trebuie să conștientizeze faptul că standardele REACH pot suferi schimbări și să urmărească cu atenție ultimele cerințe.  

Prin intermediul rețelei noastre globale de laboratoare și specialiștilor foarte bine pregătiți, SGS oferă un singur punct de servire pentru a verifica dacă sistemele dumnevoastră de producție și de distribuție sunt conforme cu prevederile REACH.