Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

Serviciile SGS de mediu vă vor ajuta să transmiteți rapoarte corecte privind siguranța produselor şi dosarele necesare, pentru a respecta gama largă de cerinţe legale referitoare la intervenția în situațiile de urgență care implică substanţe chimice periculoase. Sunaţi-ne astăzi pentru a afla cum vă putem ajuta.

Când lucraţi cu substanţe periculoase, compania dumneavoastră trebuie să respecte o varietate de reglementări. Pentru a dovedi conformitatea, există rapoarte de notificare pe care trebuie să le trimiteți autorităţilor corespunzătoare.

Cu experienţă bogată şi o reţea mondială de specialiști la care putem apela, vă putem informa cu privire la directivele şi reglementările aplicabile produselor dumneavoastră. De asemenea, vă putem ţine la curent cu actualizările şi modificările acelor reglementări aplicabile, pentru a evita riscul de a nu reuși să vă menţineți conformitatea.

Oferim asistență pentru următoarele rapoarte specifice de notificare:

Regulamentul 1272/2008/CE privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea (CLP)

Înștiințăm organismul responsabil desemnat despre conținutul substanțelor dumneavoastră chimice, pentru utilizarea acestora în cazul unui intervenții medicale de urgenţă.

Regulamentul 689/2008/CE referitor la importul şi exportul de substanţe chimice periculoase

Vă putem ajuta să elaborați rapoartele de notificare necesare şi să stabiliți sistemele necesare de urmărire a volumului și clienților, pentru substanţele chimice periculoase interzise sau restricţionate.

Directiva 98/8/CE referitoare la substanțele biocide

Dacă produsele dumneavoastră utilizează produşi biocizi, pregătim raportul de notificare necesar pentru a demara procesul de autorizare.

Regulamentul 648/2004/CE referitor la detergenţi

Laboratoarele noastre vă oferă regimul de testare necesar pentru a determina biodegradabilitatea ingredienţilor activi ai detergenţilor. De asemenea, ne ocupăm de comunicarea rapoartelor de siguranță necesare pentru îndeplinirea cerinţelor riguroase de etichetare.

Regulamentul 1907/2006/CE (pentru alte substanţe decât cele înregistrate) cu privire la inventarul de etichetare şi clasificare pentru înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţia substanţelor chimice (REACH)

Substanțele la care se face referire această în această directivă şi care îndeplinesc criteriile de clasificare în categoria substanțelor periculoase sau care ar trebui înregistrate, sunt supuse obligativității de notificare a clasificării și etichetării. Vă ajutăm să fiți siguri că oferiţi datele corecte în formatul potrivit pentru îndeplinirea cerinţelor.

Rămâneţi concentraţi pe obiectul dumneavoastră principal de activitate şi profitaţi de specialiștii noştri competenți şi de sistemele de programe informatice, care se vor ocupa de cerinţele dumneavoastră legate de informațiile notificărilor. Sunați astăzi specialiștii noştri în comunicare de urgenţă.