Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

Substanţele care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) se regăsesc în amestecuri cum sunt vopselele, cernelurile şi cleiurile, sau în articole cum sunt jucăriile, mobilierul, textilele şi produsele electrice.

Conform REACH, toți membrii lanțului de aprovizionare sunt obligați să efectueze anumite acțiuni referitoare la SVHC.

SGS oferă soluţii inovative pentru managementul lanţului de aprovizionare şi testarea SVHC-REACH a produselor dumneavoastră de consum, care vor asigura conformitatea REACH şi vor îmbunătăţi procesele dumneavoastră interne de afaceri.

Ce sunt substanţele care prezintă motive de îngrijorare deosebită?

Substanţele care prezintă motive de îngrijorare deosebită reprezintă o ameninţare serioasă la adresa sănătăţii oamenilor şi a mediului. Substanţele care prezintă motive de îngrijorare deosebită pot:

 • Să provoace cancer (sunt cancerigene)
 • Să provoace mutaţii genetice (sunt mutagene)
 • Să fie toxice pentru reproducere
 • Să aibă alte caracteristici nocive şi să rămână în mediu pentru un timp îndelungat (sunt persistente)
 • Să se acumuleze în ţesuturile biologice (sunt bioacumulative)
 • Substanțe cu motive de îngrijorare similară (de exemplu perturbatorii endocrini)

Obiectivul REACH este de a controla utilizarea acestor substanţe prin autorizare şi restricţionare, şi de a-i obliga pe producători şi furnizori să ofere alternative sau tehnologii mai sigure, într-un interval de timp rezonabil.

Care sunt obligaţiile dumneavoastră?

Pentru articole:
Dacă sunteţi furnizor de articole în Uniunea Europeană şi produsul dumneavoastră conţine SVHC > 0,1% fracție masică, trebuie să comunicaţi aceste informaţii de-a lungul lanţului de aprovizionare. Cel puţin denumirea substanţei SVHC trebuie comunicată. La cererea consumatorilor, trebuie să le puneţi acestora la dispoziţie informaţii despre utilizarea sigură a SVHC în termen de 45 de zile.

Până în iunie 2011, pe lângă responsabilitatea privind comunicarea, producătorii şi importatorii de articole în UE trebuie să notifice ECHA în cazul în care cantitatea totală de SVHC din articole depăşeşte 1 tonă pe an. Acest lucru poate pune probleme comercianţilor cu amănuntul care importă o mare varietate de produse din diverse ţări şi de la diverşi furnizori.

În plus, producătorii trebuie să acorde atenție numărului tot mai mare de substanțe SVHC de pe lista de autorizare din cadrul Anexei XIV. Pentru a respecta cerințele REACH referitoare la utilizarea permisă a SVHC, producătorii care nu posedă autorizare pentru utilizarea unei anumite substanțe trebuie să urmărească cu atenție ultimele substanțe înscrise și datele expirării.

Referitor la amestecurile pentru consumatori:
Dacă sunteți furnizor de amestecuri pentru consumatori în Uniunea Europeană, ar putea fi necesar să furnizați o fișă cu date de securitate în cazul în care amestecul conține SVHC ≥ 0,1 % fracție masică, la cererea utilizatorilor din aval sau a distribuitorilor. Această cerinţă vine în completarea obligaţiilor din directiva 1999/45/CE privind preparatele chimice periculoase şi regulamentul 1272/2008/CE privind CLP.

Testarea SVHC:
SVHC pot fi introduse în produsele de consum fie intenţionat, fie accidental, în cadrul lanţului de aprovizionare şi al procesului de fabricaţie. Testarea în laborator oferă informaţii pentru determinarea identităţii şi concentraţiei SVHC, ajutând companiile să-şi îndeplinească obligaţiile REACH referitoare la SVHC.

Efectuăm testări SVHC în funcţie de necesităţile dumneavoastră:

 •  De pe lista substanţelor candidate:
  • Testare completă
  • Testare pe baza riscului produselor
 • De pe lista substanţelor supuse autorizării (Anexa XIV a REACH)
 • Din registrul intenţiilor
 • SVHC potenţială care întruneşte cerințele normative, dar nu a fost inclusă pe lista substanţelor candidate

De ce SGS?

SGS vă oferă expertiză şi servicii de consultanţă REACH inegalabile, alături de o amplă experienţă în domeniul produselor de consum şi al lanțurilor de aprovizionare. Echipa noastră de experți specializați în domeniul REACH oferă soluții personalizate pentru produsele de consum, reunind specialiști în analiza substanțelor periculoase, identificarea substanțelor, managementul lanțului de aprovizionare și toxicologie.

Aflaţi de ce este SGS primul dumneavoastră punct de contact pentru soluţii globale REACH.