Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

Când vine vorba de decontaminarea locaţiilor poluate, cum puteţi fi siguri că tehnica de remediere aleasă este cea corectă?

Efectuând un studiu de fezabilitate, SGS poate determina soluţia corectă pentru dumneavoastră. Sunaţi-ne astăzi.

La analizarea soluţiilor de remediere adecvate locaţiei dumneavoastră, întotdeauna luăm în calcul cele mai adecvate şi mai eficiente ca preţ soluţii. Pentru a vă asigura că avem soluţia corectă, în unele cazuri este nevoie să efectuăm teste suplimentare pentru verificarea fezabilităţii tehnicii luate în calcul. Aceste analize de laborator şi din locaţie ne permit să examină mai de aproape tehnicile de remediere adecvate situaţiei dumneavoastră.

Unele dintre aceste teste suplimentare pentru un studiu de fezabilitate includ:

  • Analize fizico-chimice specifice - efectuate în locaţie cu laboratoare mobile sau în unul din laboratoarele certificate pentru a studia parametrii in situ (electroconductivitatea, oxigenul dizolvat, potenţialul redox), parametri fizici (alcalinitate, turbiditate, materii în suspensie) şi parametri chimici (anioni, cationi, cererea chimică de oxigen, carbonul organic total)

  • Remediere simulată în teste de laborator - utilizând mostre reprezentative a solului şi apelor de suprafaţă şi adăugarea de nutrienţi sau bacterii în laborator, putem studia reacţiile contaminanţilor şi eficienţa tehnologiei de remediere propuse.

  • Teste pilot in situ - pentru a fi siguri că tehnica propusă va fi suficient de eficientă, un test pilot poate fi efectuat pe teren, testând soluţia propusă la o scară redusă.

  • Evaluarea atenuării naturale - verificăm dacă condiţiile fizico-chimice ale mediului contaminat pot duce la o atenuare naturală. Dacă da, atunci poate fi o alternativă interesantă din punct de vedere economic. Avem o experienţă vastă în acest domeniu lucrând cu hidrocarburi şi solvenţi clorinaţi.

Sunaţi acumechipele noastre acreditate pentru a evalua fezabilitatea remedierii pentru nevoile dumneavoastră.