Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

Sunaţi astăzi echipa SGS de specialişti de mediu pentru a vă asigura că răspândirea apelor uzate nu are impact asupra mediului şi apelor brute.

Folosim eşantionarea indicilor biotici pentru a testa organismele şi sedimentele din apa brută (râuri, lacuri), pentru a stabili calitatea apei şi orice tratament de purificare necesar.

Biodiversitatea în cursurile de apă reprezintă un mediu sănătos. În apa brută contaminată, prezenţa diferitelor organisme variază în funcţie de rezistenţa acestora la poluare. Măsurarea numărului acestor specii reprezintă baza identificării indicilor biotici. Deşi analizele fizico-chimice arată poluare recentă, indicii biotici sunt martorul poluării pe termen lung.

Datele biologice pot fi complexe şi dificil de analizat. Folosind tehnici precum indicii biotici, putem să vă oferim date precise care sunt uşor de înţeles.

Folosim indicii biotici pentru a identifica şi evalua:

  • Prezenţa nevertebratelor, Oligochaeta, diatomee şi fitoplancton
  • Impactul deversării efluenţilor  
  • Sănătatea ecosistemelor acvatice

Echipele noastre de specialişti de mediu au experienţă într-o gamă largă de servicii biologice. Dacă rezultatele noastre arată dezechilibre ale ecosistemelor, vă putem oferi studii ecologice şi o gamă de soluţii pentru a remedia aceste probleme.

Cu echipele noastre acreditate şi cu laboratoarele noastre cu reputaţie internaţională, vă putem ajuta să respectaţi toate reglementările naţionale şi internaţionale privind curăţenia apei şi să reduceţi la minimum efluenţii şi deversarea în urma activităţilor dumneavoastră industriale.

Sunaţi astăzi echipa noastră pentru a afla cum vă putem ajuta să vă asiguraţi un plan de management de mediu care să vă optimizeze operaţiunile de afaceri şi să reducă la minimum impactul asupra mediului.