Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

Servicii pentru bunuri imobile durabile de la SGS – reduceţi impactul asupra mediului şi creşteţi performanţa clădirilor pe parcursul ciclului lor de viaţă cu o gamă completă de servicii de consultanţă, evaluare, testare şi certificare.

Durabilitatea bunurilor dumneavoastră imobile este extrem de importantă. De aceea trebuie să vă asiguraţi că structurile şi clădirile dumneavoastră funcţionează eficient, având totodată un impact minim asupra mediului. Serviciile noastre pentru bunuri imobile durabile vă ajută să atingeţi aceste obiective.

De ce să alegeţi servicii pentru bunuri imobile durabile de la SGS?

Fie că sunteţi dezvoltator imobiliar, firmă de construcţii, proprietar de teren, administrator de patrimoniu imobiliar, producător de materiale de construcţii sau utilizator final, vă putem ajuta să:

 • Creşteţi durabilitatea bunurilor dumneavoastră imobile
 • Obţineţi certificare şi recunoaştere pentru construcţia dumneavoastră
 • Optimizaţi proiectarea şi construirea
 • Reduceţi costurile de construcţie
 • Reduceţi costurile ciclului de viaţă
 • Creşteţi eficienţa energetică şi a iluminării
 • Reduceţi deşeurile
 • Îmbunătăţiţi imaginea mărcii
 • Creşteţi valoarea bunului dumneavoastră imobil
 • Asiguraţi profituri mai mari şi vânzări mai rapide pentru dezvoltatori
 • Creşteţi gradul de ocupare pentru proprietari prin micşorarea cheltuielilor de întreţinere şi de funcţionare
 • Creşteţi productivitatea personalului şi să reduceţi absenteismul
 • Îmbunătăţiţi sănătatea şi bunăstarea chiriaşilor

Aveţi o clădire mai durabilă cu ajutorul serviciilor independente pentru bunuri imobile durabile de la un furnizor de încredere

Pentru a fi în întregime imparţiali, nu desfăşurăm nicio activitate financiară, comercială sau de producţie care ne-ar putea compromite independenţa şi neutralitatea. Acest aspect şi expertiza noastră globală ne permit să oferim o abordare integrată, multidisciplinară şi transparentă a serviciilor pentru bunuri imobile durabile. Această abordare vă ajută să obţineţi proiecte care să îndeplinească obiectivele dumneavoastră privind durabilitatea legate de timp şi de buget.

Încurajăm proiectanţii, constructorii şi lanţurile logistice ale acestora să obţină, cu un cost minim, un rezultat optim din punct de vedere al durabilităţii. Acesta este motivul pentru care clienţii noştri au încredere în noi că vom pune accentul pe valoare, că-i vom ajuta să respecte cerinţele şi să-şi atingă obiectivele privind durabilitatea.

Serviciile noastre pentru bunuri imobile durabile includ:

 • Studii de fezabilitate şi analiză gap pentru evaluarea proiectelor
 • Consultanţă privind performanţa ecologică a clădirilor şi facilitare pentru Excelenţa în design ecologic şi energetic (LEED), Metoda de evaluare de mediu BRE (BREEAM) şi o gamă largă de programe locale de certificare pentru clădiri ecologice
 • Modelare şi simulare a iluminării şi energiei clădirii
 • Dare în exploatare fundamentală şi extinsă de către terţi (Cx)
 • Prelevare de probe din mediul interior şi testare
 • Servicii de management al energiei, cum ar fi audituri energetice ale clădirilor şi unităţilor industriale, măsurare şi verificare (M&V) şi altele
 • Sistemul de Management al Energiei (EnMS) soluţii complete referitoare la ISO 50001
 • Servicii privind durabilitatea clădirilor şi carbonul Acestea includ analiza amprentei de carbon, evaluarea ciclului de viaţă şi predicţii privind durata de viaţă rămasă
 • Testarea performanţei materialelor de construcţii ecologice

Pentru a afla mai multe despre cum vă pot ajuta serviciile noastre pentru bunuri imobile durabile să creşteţi durabilitatea clădirilor sau structurilor dumneavoastră, discutaţi astăzi cu noi.