Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

Clienţii, consumatorii şi acţionarii solicită tot mai mult produse şi servicii responsabile ecologic. Ei pretind ca organizaţia dumneavoastră să fie conformă standardelor de mediu şi să vă demonstraţi angajamentul vis-a-vis de mediu în operaţiunile cotidiene ale organizaţiei. Clienţii solicită tot mai frecvent dovada acestui angajament, iar conformitatea dumneavoastră cu normele BS 8555 este oportunitatea perfectă de a vă demonstra angajamentul vis-a-vis de eticile ecologice.

BS 8555 oferă organizaţiilor o metodă eficientă de a etala costurile de implementare a unui sistem generic de management al mediului. Pe lângă creşterea nivelului de conformitate legală, mulţi clienţi raportează o stare de spirit mai bună a angajaţilor ca urmare a faptului că organizaţia este responsabilă ecologic. Un audit SGS al sistemului de management al mediului (EMS) oferă recunoaşterea şi verificarea independentă a realizărilor organizaţiei dumneavoastră şi marchează un progres în direcţia obţinerii certificării ISO 14001 şi/sau EMAS.

Echipa globală SGS de auditori-şef calificaţi deţine cunoştinţele de mediu, tehnice şi normative pentru a furniza cele mai relevante şi profesionale ghiduri de implementare EMS, care vă vor asista în îndeplinirea obiectivelor dumneavoastră de mediu.

BS 8555 are şase etape-cheie, fiecare fiind la rândul său divizată în şase stagii-cheie. Dacă alegeţi certificarea BS8555, organizaţia dumneavoastră acţionează în sensul îndeplinirii criteriilor definite pentru fiecare din cele şase stagii, acestea constituind implicit baza de inspecţie pentru fiecare etapă. Deşi cele şase etape trebuie încheiate consecutiv, evaluarea se poate face fie individual pe baza unei singure etape, fie pe baza unui grup de etape. Încheierea celor şase etapte are ca şi rezultat înregistrarea organizaţiei dumneavoastră conform unui standard de mediu recunoscut (ISO 14001 şi/sau EMAS). Cele şase etape ale BS8555 includ:

  1. Stabilirea unei linii de bază
  2. Identificarea şi asigurarea conformităţii cu cerinţele legale şi de alt tip
  3. Dezvoltarea de obiective, norme şi programe
  4. Implementarea şi operarea EMS
  5. Verificare, auditare şi analize de management
  6. Recunoaşterea sistemului de management al mediului

Auditorii specializaţi de la SGS nu transformă activitatea de audit într-un simplu proces de completare a unei liste de verificare şi de revizuire a sistemelor dumneavoastră de documente. Ei sunt instruiţi conform "metodei SGS" recunoscute la nivel global - vă ascultă rămânând în permanenţă obiectivi şi etici. Contactaţi-ne pentru a afla cum vă puteţi optimiza amprenta de mediu adoptând BS8555 cu ajutorul firmei SGS.