Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

Acest curs a fost conceput pentru pentru a le facilita participanților cunoștințele și abilitățile necesare pentru evaluarea și raportarea privind respectarea și implementarea efectivă a sistemelor de management al securității informației (ISMS), pentru a proteja organizația de orice risc.

Acele organizaţii care eşuează să opereze strategii eficiente şi complexe privind sistemele de management al securităţii informaţiei (ISMS) se expun eventualelor breşe de securitate.

Obiectivul instruirii despre ISO/IEC 27001 pentru auditori interni este de a vă furniza abilitățile necesare pentru a derula audituri interne ale sistemului de management al securităţii informaţiei (ISMS) implementat într-o organizaţie şi a contribui la optimizarea continuă a acestuia. Instruirea vă ajută să identificaţi şi controlaţi riscurile care amenintă orice organizaţie din momentul expirării oricărui control al securităţii informaţiei şi să implementaţi eficient măsuri împotriva acelor riscuri.

La încheierea sesiunii de instruire veți putea:

  • Descrie responsabilitățile unui auditor intern și rolul unui audit intern în menţinerea și optimizarea sistemului de management al securităţii informaţiei (ISMS) conform ISO/IEC 27001 şi ISO 19011
  • Descrie cerințele normei ISO/IEC 27001 în contextul ciclulului Planifică-Acţionează-Verifică-Adaptează (PDCA)
  • Explica scopul și structura standardului ISO/IEC 27001
  • Planifica și pregăti un audit intern, strânge probe de audit prin observare, intervievare și colectare de documente și înregistrări,
  • Scrie rapoarte concrete de audit care vor contribui la optimizarea eficienței sistemului de management al securităţii informaţiei (ISMS)
  • Sugera modalităţi în care poate fi verificată eficienţa acţiunilor corectoare

Sesiunea de instruire cuprinde prezentări, ateliere şi exerciţii pe roluri.

Vă rugăm să reţineţi: Pentru a putea participa la acest curs este necesar să aveţi cunoştinţe despre sistemele de management al securităţii informaţiei şi ISO/IEC 27001. Aceste cunoştinţe de bază sunt furnizate în cadrul instruirii de conştientizare despre sistemele de management al securităţii informaţiei.

Contactaţi astăzi firma SGS pentru a afla mai multe informații despre instruirea noastră privind ISO/IEC 27001 dedicată auditorilor interni.