Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

În ultimii ani, jurisdicţiile şi directivele internaţionale privind energia solicită un conţinut tot mai mare de biocombustibili în combustibilii folosiţi pentru transport.

În Regatul Unit, obligaţia utilizării de combustibili regenerabili pentru transport (RTFO) stipulează ca un anumit procentaj de "combustibil rutier" să provină din surse regenerabile. Obligaţia utilizării de combustibili regenerabili pentru transport (RTFO) contribuie la alinierea directivei Regatului Unit privind energia regenerabilă la cea a a Uniunii Europene, care descrie obiectivele privind biocombustibilii pentru transport pentru toate ţările UE.

Furnizorii de combustibili pentru transport obţinuţi din surse de combustibili fosili trebuie să depună un raport anual RTFO către Agenţia pentru combustilbili regenerabili, pentru a-şi demonstra conformitatea. “Furnizorii obligaţi” incluşi în directiva RTFO privind obligaţia utilizării de combustibili regenerabili pentru transport trebuie să depună şi rapoarte privind sustenabilitatea şi conţinutul de carbon al biocombustibililor.

SGS efectuează verificarea rapoartelor privind sustenabilitatea biocombustibililor. Noi ne-am câștigat o bună reputație prin derularea de audituri ample care demonstrează conformitatea cu o gamă largă de standarde, iar evaluatorii noştri specializaţi lucrează cu dumnevoastră pentru a garanta că vă îndepliniţi cerinţele RFA.

Atunci când încheiați un parteneriat cu firma SGS pentru a obţine certificarea conform obligaţiei utilizării de combustibili regenerabili pentru transport (RTFO), beneficiați de experienţa noastră vastă de auditare și verificare. Vă ajutăm să garantaţi că sunteţi conformi cu cerinţele Regatului Unit privind biocombustibilii, demonstrând astfel faptul că respectaţi directiva şi beneficiind de avantajele conformităţii. Contactaţi-ne astăzi pentru a afla cum putem lucra cu dumneavoastră în scopul garantării îndeplinirii cerinţelor RTFO privind obligaţia utilizării de combustibili regenerabili pentru transport.