Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

Supravegherea construirii de la SGS - vă ajută să finalizați proiectul la timp și conform bugetului, respectând totodată toate normele și standardele de calitate relevante.

Indiferent dacă activităţile dumneavoastră vizează construirea clădirilor, a infrastructurii, a instalaţiilor industriale, a parcurilor eoliene sau a instalațiilor de producere a energiei electrice, proiectele dumneavoastră presupun coordonarea complexă a mai multor contractanţi. Serviciile noastre de supraveghere independentă a construirii vă pot ajuta să asigurați finalizarea proiectului la timp, conform bugetului și respectând totodată standardele de calitate relevante.

De ce să utilizaţi supravegherea construirii de la SGS?

Vă oferim supravegherea profesională a procesului de construire, adaptată special pentru a asigura finalizarea reuşită a proiectului. Personalul nostru experimentat poate controla şi supraveghea eficient fiecare aspect al activităţilor de construcţie.

În calitate de terț independent care oferă consultanță în domeniul ingineriei, noi vă putem ajuta să:

 • Beneficiaţi de o echipă experimentată de experţi, aflată permanent în teren, care să implementeze şi să execute proiectul eficient şi în conformitate cu liniile directoare ale Project Management Institute
 • Menţineţi proiectul de construcţie în grafic, reduceţi riscurile de natură tehnică şi preveniţi defectele de construcţie datorită supravegherii noastre continue
 • Respectaţi normele relevante privind clădirile, standardele de calitate şi liniile directoare ale companiei de asigurări
 • Vă asiguraţi că lucrările corespund documentaţiei tehnice specificate şi autorizaţiei de construcţie
 • Completaţi şi publicaţi corect toate documentele, certificatele şi declaraţiile

Servicii de supraveghere, inspectare şi dare în exploatare complete pentru toate tipurile de construcţii

Indiferent de mărimea proiectului şi de amplasarea sa, vă putem oferi o experienţă vastă care acoperă toate aspectele lucrărilor de construcţii De aceea, când instituţiile publice, investitorii privaţi, proprietarii de imobile şi companiile de asigurări şi construcţii din toată lumea au nevoie de asistenţă în proiectele de construcţii, noi suntem prima alegere.

Printre serviciile noastre de supraveghere a construirii se numără:

 • Supravegherea proiectării
 • Verificare și certificare de către un terț independent
 • Consultanță în managementul de proiect pentru clădiri, instalații industriale și infrastructură
 • Consultanță privind managementul programului pentru planurile de construire a infrastructurii
 • Supravegherea șantierului conform cerințelor legale și tehnice din domeniul construcțiilor
 • Supravegherea continuă a lucrărilor de construcție (calitate, grafic de execuție și buget)
 • Supravegherea dării în exploatare din punct de vedere al calității și graficului
 • Managementul instalațiilor și supravegherea întreținerii infrastructurii și clădirii
 • Testarea materialelor, sistemelor şi instalaţiilor
 • Supravegherea testării nedistructive
 • Supravegherea documentaţiei furnizate
 • Consultanță juridică și tehnică, consultanță privind evaluarea
 • Documentaţie conformă cu execuţia
 • Supraveghere permanentă de către profesionişti experimentaţi
 • Managementul programului pentru proiectele de infrastructură 
 • Servicii de modelare informațională a clădirii (BIM) pentru proiecte civile, de construcție și industriale

Contactați-ne astăzi pentru a afla modul în care serviciile noastre de supraveghere a construirii pot fi utile proiectului dumneavoastră.