Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

Consumatorii zilelor noastre solicită garanţia faptului că produsele pe care le cumpără conţin ingrediente care provin de la furnizori responsabili din punct de vedere ecologic şi social.

Certificarea Bonsucro oferă o dovadă transparentă a faptului că producţia de trestie de zahăr şi lanţul de aprovizionare îndeplinesc aceste cerinţe stricte. Certificarea independentă şi intermediară conform Bonsucro de la SGS demonstrează conformitatea dumneavoastră cu cerinţele standardului.

Certificarea Bonsucro a fost dezvoltată pe baza certificării Better Sugarcane Initiative, o primă grupare a părţilor interesate din domeniu, preocupată de impactul social şi ecologic al producţiei de trestie de zahăr. Bonsucro este o asociaţie a producătorilor şi procesorilor secundari de trestie de zahăr, al cărei scop este asigurarea unui viitor sustenabil pentru producţia de trestie de zahăr prin iniţiative responsabile social şi ecologic.

Organizaţiile care doresc să producă şi să vândă biocombustibili care pot contribui la îndeplinirea obiectivelor regenerabile ale unui stat membru UE, trebuie să fie evaluate conform criteriilor de sustenabilitate impuse de Directiva europeană pentru energia regenerabilă (2009/28/EC). Standardul Bonsucro este aprobat de Comisia Europeană, îndeplinind aceste cerinţe de sustenabilitate.

În timpul unui audit Bonsucro derulat în scopul obţinerii certificării sunt evaluaţi indicatorii-cheie de producţie, printre care şi consumul de energie şi apă şi emisiile de gaze cu efect de seră, aferenţi organizaţiei dumneavoastră. Sunt evaluate şi conformitatea normativă, drepturile muncii, sursa locală continuă şi sigură de aprovizionare cu alimente şi alţi factori umani care afectează impactul producţiei asupra populaţiei locale.

SGS este un lider global de încredere în furnizarea de servicii de audit şi certificare şi este acreditat pentru a emite certificarea Bonsucro. Reţeaua noastră este formată din auditori specializaţi în toate aspectele referitoare la producţia de trestie de zahăr, lanţurile de aprovizionare cu zahăr şi biocombustibili, precum şi referitor la reglementările şi normele locale şi internaţionale. Ei lucrează cu dumneavoastră în scopul optimizării continue a operaţiunilor şi pentru a obţine certificarea Bonsucro.

Bonsucro este un progres interesant pentru industria trestiei de zahăr şi cea a biocombustibililor. Certificarea conform Bonsucro vă va oferi un avantaj competitiv, dumneavoastră îndeplinind cerinţele în continuă schimbare ale clienţilor. Contactaţi firma SGS pentru a afla mai multe despre certificarea Bonsucro.