Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

Oferind marcajul global de conformitate pentru siguranţa mediului, sănătăţii şi producţiei, standardul bluesign vă ajută pe dumneavoastră şi pe furnizorii dumneavoastră să oferiţi produse durabile fără compromisuri în materie de funcţionalitate, calitate şi design.

Creşterea preţurilor materiilor prime, nevoia de a proteja mediul şi penuria globală de resurse cum este apa sunt unele din dificultăţile cu care se confruntă industria textilă. Pentru a reuşi pe piaţă, trebuie să vă asumaţi responsabilitatea în ce priveşte protecţia mediului şi a consumatorilor, ceea ce înseamnă că trebuie ca amprenta ecologică să devină o prioritate pentru dumneavoastră.

Standardul bluesign® oferă un sistem independent de aprobare pentru industria textilă, care ţine cont de întregul proces de producţie, reduce impactul asupra mediului şi protejează sănătatea oamenilor. De asemenea, ajută la reducerea costurilor de producţie, vă sporeşte competititivitatea şi capacitatea de inovare, ceea ce aduce beneficii afacerii dumneavoastră.

Consumatorii sunt din ce în ce mai conştienţi nu doar de propriul impact asupra mediului, ci şi de cel a produselor şi companiilor pe care le utilizează. Ca urmare, consumatorii se aşteaptă ca produsele dumneavoastră să ofere un lanţ valoric transparent, calitate înaltă, asigurarea că nu sunt nocive pentru oameni sau mediu.

Testarea bluesign abordează problema direct de la rădăcină. În loc să se concentreze pe testarea produsului finit, examinează toate elementele folosite în producerea acestuia - de la materiile prime la componente chimice, apă, resurse energetice. Fiecare componentă este evaluată, iar substanţele cu potenţial nociv sunt eliminate chiar înainte ca dumneavoastră să începeţi producţia.

Principiile bluesign

Standardul se bazează pe cinci principii:

  • Productivitatea resurselor
  • Siguranța consumatorilor
  • Emisiile în aer
  • Emisiile în apă
  • Sănătate și securitate în muncă

Productivitatea resurselor
Urmăreşte să asigure calitate şi valoare adăugată maximă pentru produsul dumneavoastră, cu un minimum de resurse şi cu cel mai redus impact ecologic.

Siguranța consumatorilor
Siguranţa consumatorilor nu înseamnă doar că textilele dumneavoastră trebuie să fie de calitate înaltă şi fără riscuri de sănătate, ci şi asigurarea faptului că aplicaţi toate principiile durabilităţii în procesul de producţie.

Emisiile în aer
Emisiile în aer trebuie să respecte limite strict controlate pe parcursul întregului lanţ de producţie. Prin utilizarea unor componente cu emisii reduse şi optimizarea modului de utilizare a energiei, scad emisiile dumneavoastră de CO2.

Emisiile în apă
Prin controlul emisiilor în apă se urmăreşte reintroducerea apei purificate în circuitul natural, astfel încât poluarea râurilor, lacurilor şi mărilor să se reducă la minimum. Puteţi realiza acest lucru dacă folosiţi componente care nu sunt nocive pentru mediu şi dacă optimizaţi procesele de producţie şi de tratare a apei uzate.

Sănătate și securitate în muncă
Este vorba de sănătatea şi siguranţa la locul de muncă a angajaţilor dumneavoastră din industria textilă. Înseamnă că punctele slabe existente pe plan local pot fi detectate şi remediate conform normelor.

Trei etape de parcurs pentru obţinerea standardului bluesign

Testare
Testarea este primul pas către implementarea standardului bluesign. Experţii realizează o testare bluesign® completă a companiei dumneavoastră. Această evaluare vă permite nu doar să eliminaţi materialele periculoase şi alte riscuri de mediu, ci şi să stabiliţi care este utilizarea cea mai economică a resurselor dumneavoastră.

Implementarea
În această etapă sunt rezolvate problemele detectate în cursul evaluării. Această etapă este special adaptată afacerii dumneavoastră, oferindu-vă un plan de implementare individual.

Certificare
În această ultimă etapă, realizăm testele şi inspecţiile necesare pentru certificarea produselor, fie individual, fie pe grupe de produse.

Oferind marcajul global de conformitate pentru siguranţa mediului, sănătăţii şi producţiei, standardul bluesign® vă ajută pe dumneavoastră şi pe furnizorii dumneavoastră să aplicaţi standarde ecologice în producerea textilelor, fără compromisuri în materie de funcţionalitate, calitate şi design.