Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

Pentru a produce sau a comercializa echipamente radio destinate utilizării în Europa, acestea trebuie să respecte Directiva RED 2014/53/UE. Cu câteva excepţii, aceasta se aplică la toate echipamentele care folosesc spectrul de frecvenţă radio.

Directiva privind echipamentele radio (RED) armonizează piaţa şi îmbunătăţeşte procesul aducerii pe piaţă a produselor. Eliminând standardele naţionale, directiva îi obligă în prezent pe fabricanţi să demonstreze conformitatea unui produs cu cerințele esenţiale ale directivei. La SGS avem expertiza şi centrele de testare necesare pentru a vă ajuta să demonstraţi conformitatea produsului dumneavoastră şi să obtineți marcajul CE relevant.

Exemple comune de standarde RED:

  • Siguranţa produselor: EN 62368-1, EN 60950-1
  • Compatibilitatea electromagnetică: EN 301 489-x, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
  • Radio: EN 300 220/330/440 (dispozitive cu rază redusă), EN 300 328 (bandă ISM 2,4 GHz), EN 301 511 (staţie mobilă GSM), EN 301 908 (UTRA & E-UTRA), EN 301 893 (RLAN 5 GHz), EN 300 330 (SRD 13,56 MHz)

Oferim cea mai largă gamă de servicii de testare şi conformare în domeniul comunicaţiilor wireless pe baza unei reţele globale de laboratoare, pentru a vă oferi un avantaj concurențial pe această piață competitivă.

Aflaţi mai multe despre beneficiile pe care testarea şi asigurarea conformităţii cu RED 2014/53/UE le pot aduce afacerii dumneavoastră.