Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

SGS este una din puținele firme de audit autorizate de Responsible Business Alliance (RBA) să furnizeze servicii de audit recunoscute de RBA.

Serviciile noastre RBA vă oferă un cadru solid pentru a monitoriza conformitatea și performanța furnizorilor dvs. conform Codului de conduită RBA.

Istoricul RBA

RBA, cunoscută înainte ca EICC, a fost înființată în 2004 pentru a promova un cod comun de conduită pentru industria electronicelor și a tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC). Acum reunește peste 110 de companii membre din întreaga lume, din sectoarele de electronice, retail, auto și jucării, împreună cu furnizorii acestora. Protocolul actual de audit al RBA, versiunea 6.0.0, a fost ratificat în 2017 și a intrat în vigoare pe 1 februarie 2018.

Codul de conduită RBA stabilește standardele necesare pentru a asigura următoarele:

 • condițiile de lucru din lanțul de aprovizionare pentru industria electronicelor sunt sigure;
 • lucrătorii sunt tratați cu respect și demnitate; 
 • procesele de fabricație demonstrează responsabilitate față de mediu.

Codul de conduită oferă beneficii clare și măsurabile pentru fabricile din lanțul de aprovizionare, inclusiv productivitate crescută, calitate crescută și reducerea fluctuației de personal, a accidentelor și cazurilor de îmbolnăvire. De asemenea, le permite companiilor să-și demonstreze responsabilitatea socială când licitează pentru contracte internaționale sau se extind pe plan local pentru a face față extinderii afacerilor. Codul de conduită a fost adoptat pe scară largă drept standardul de responsabilitate socială în întreaga industrie a electronicelor și ICT.

Principiile Codului de conduită RBA

Codul de conduită RBA este alcătuit din cinci secțiuni cu 43 de principii cheie:

 • Muncă
  • Libera alegere a locului de muncă
  • Lucrătorii tineri
  • Programul de lucru
  • Remunerația și beneficiile
  • Tratament uman
  • Nediscriminare 
  • Libertatea de asociere
 • Sănătate și siguranță
  • Securitatea în muncă
  • Pregătire pentru situații de urgență
  • Accidente și boli profesionale
  • Igiena muncii
  • Muncă solicitantă fizic
  • Securitatea utilajelor
  • Igienizare, hrană și cazare 
  • Comunicare cu privire la sănătate și siguranță
 • Mediu
  • Avize și rapoarte de mediu
  • Prevenirea poluării și reducerii resurselor
  • Substanțe periculoase
  • Deșeuri solide
  • Emisiile în aer
  • Restricții privind materialele
  • Managementul apei
  • Consumul de energie și emisiile de gaze cu efect de seră
 • Etică
  • Integritatea în afaceri
  • Fără avantaje necuvenite
  • Divulgarea informațiilor
  • Proprietate intelectuală
  • Echitate în afaceri, publicitate și concurență
  • Protejarea identității și non-represalii
  • Aprovizionarea responsabilă cu minerale 
  • Confidențialitate 
 • Sistemul de management
  • Angajamentul companiei
  • Responsabilitatea personalului de conducere
  • Cerințe juridice și ale clienților
  • Evaluarea riscului și managementul riscului
  • Obiective pentru îmbunătățire
  • Formare
  • Comunicare
  • Feedback, participare și reclamații din partea lucrătorilor
  • Audituri și evaluări
  • Procesul de acțiune corectivă
  • Documentație și ținerea evidențelor 
  • Responsabilitatea furnizorilor

De ce SGS?

SGS este una dintre puținele firme de audit recunoscute de RBA și autorizate să folosească instrumentele de audit RBA cu auditorii calificați RBA. Un audit reușit de la SGS, care respectă Prgramul de audit validat de RBA, se încheie cu emiterea unui raport de audit RBA oficial. Acest lucru ajută la consolidarea angajamentului de a respecta codul de conduită de-a lungul întregului lanț de aprovizionare.

Descoperiți cum pot serviciile de audit RBA oferite de SGS să vă ajute, pe dvs. și pe furnizorii dvs., să mențineți conformitatea cu codul de conduită.