Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

Servicii pentru obținerea marcajului CE furnizate de SGS – obțineți conformitatea cu Regulamentul UE pentru produse pentru construcții (305/2011).

Orice produs pentru construcții din Spațiul Economic European (SEE) trebuie să respecte Regulamentul UE pentru produse pentru construcții (CPR), cunoscut și sub denumirea de Regulamentul pentru produse pentru construcții. Acest regulament stabilește că toate produsele comercializate sau vândute în Europa trebuie să poarte un marcaj CE, atunci când există un standard armonizat pentru produsul respectiv. Un marcaj CE indică faptul că un produs este conform cu regulamentul. Aceasta nu înseamnă neapărat că un produs va fi adecvat pentru toate utilizările finale, ci indică faptul că produsul este conform cu Declaraţia sa de performanţă (DoP), aşa cum a fost întocmită de către producător.

Un produs pentru construcții cu marcajul CE poate fi comercializat în Spațiul Economic European. Statele europene nu pot împiedica acest lucru sau impune cerințe suplimentare.

Ce înseamnă pentru importatori, distribuitori şi producători noul CPR al UE?

Fabricantul unui produs care are nevoie de marcaj CE are răspunderea de a se asigura că produsul îndeplinește toate cerințele. Fabricantul trebuie să se asigure că toate dovezile sunt disponibile și prezentate în maniera corectă. Acest lucru include aplicarea marcajului CE pe produs și distribuirea Declarației de performanță.

Importatorii şi/sau distribuitorii trebuie să se asigure că produsele pentru construcţii, acolo unde este cerut, poartă marcajul CE şi sunt însoţite de documentaţia, instrucţiunile şi informaţiile pentru siguranţă corecte. Distribuitorii trebuie să se asigure, de asemenea, că producătorul şi importatorul s-au conformat cu cerinţele aplicabile acestora din Directiva pentru produse pentru construcţii. Obţinerea conformităţii poate fi un proces complex.

Asigurarea conformităţii cu CPR şi documentaţia

Noi suntem Organism Notificat pentru CPR, iar serviciile noastre de consultanţă, testare şi evaluare a conformităţii marcajului CE vă pun la dispoziţie experienţa de care aveţi nevoie pentru obţinerea conformităţii. Noi ne pregătim clienţii în vederea calificării pentru marcajul CE pentru produse de construcţii conform actualului CPR.

Notificările noastre acoperă o gamă largă de standarde europene armonizate, iar noi vă putem sprijini cu:

  • Identificarea acelor standarde europene armonizate care sunt aplicabile produsului dumneavoastră pentru construcţii
  • Furnizarea certificării pentru controlul producției în fabrică
  • Încercări inițiale de tip pentru un anumit număr de produse în calitate de laborator de testare notificat

Certificare pentru controlul producției în fabrică (FCP)

Un document important pentru multe produse cu marcajul CE este un așa-numit certificat FPC. Noi putem furniza certificare FPC, care acoperă controlul calității procedurilor și inspecțiile unui produs. În urma unui audit de succes realizat de către un organism notificat, fabricantul va primi un certificat FPC care atestă conformitatea cu standardul european pentru proceduri și inspecții.

Regulamentul CPR face distincția între patru niveluri diferite de control în ceea ce privește marcajul CE. Nivelul de control este indicat per standard. Un certificat FPC este necesar doar pentru cele mai ridicate două niveluri. În multe standarde este recomandat un singur nivel de control. În altele, un nivel de control poate fi ales de fabricant sau poate depinde de o utilizare specifică.

SGS este Organism Notificat pentru a realiza audituri FPC. Vă putem ajuta, de asemenea, să stabiliți ce nivel este aplicabil și vă putem furniza informații privind performanța și/sau certificatul FPC necesar.

De ce să alegeți serviciile pentru obținerea marcajului CE furnizate de SGS?

În calitate de lider mondial în domeniile inspecţiei, verificării, testării şi certificării, vă oferim experienţă fără egal în industria construcţiilor. Organismele noastre notificate dețin competența și responsabilitatea necesare pentru a vă sprijini pe durata întregului proces de obținere a marcajului CE sau doar într-o etapă a acestuia. În consecință, putem asigura certificarea produsului, certificare pentru controlul producției în fabrică și testare în laborator în conformitate cu cerințele CPR.

Contactaţi-ne astăzi pentru a discuta asupra modului în care vă putem ajuta să vă îmbunătăţiţi calitatea şi eficienţa.