Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

ISO 14001:2015 propune o abordare din ce în ce mai strategică privind managementul mediului - apelaţi la SGS pentru a face trecerea la noua ediţie.

Publicarea standardului ISO 14001:2015 în septembrie 2015 este etapa finală în procesul de revizuire a standardului. Această versiune înlocuiește standardul ISO 14001:2004, deși există o perioadă de tranziție de trei ani.

Noi oferim o serie de soluţii care să ajute organizația dumneavoastră să îndeplinească cerinţele pentru a face trecerea de la certificarea actuală conform ISO 14001:2004 la certificarea ISO 14001:2015.

ISO 14001:2015 – principalele modificări

ISO 14001:2015 adoptă structura de înalt nivel specificată în Anexa SL din Suplimentul ISO. Această structură reprezintă acum cadrul obligatoriu pentru toate standardele, noi şi revizuite, privind sistemele de management.

Echipa ISO responsabilă de procesul de revizuire (subcomitetul ISO/TC 207/SC1) a identificat următoarele modificări care vor apărea după revizie.

Managementul strategic al mediului

Există o nouă cerință legată de înțelegerea contextului unei organizații atunci când se stabilesc problemele externe și interne referitoare la activitățile sale și la mediu. Sunt impuse, de asemenea, acțiuni pentru abordarea acestor probleme în cadrul sistemului de management de mediu (EMS).

Leadership

A fost adăugată o nouă clauză, cu responsabilități pentru cadrele de conducere superioare de a-și exprima leadership-ul și angajamentul privind managementul mediului. Cadrele de conducere pot atribui altora această responsabilitate, dar răspunderea le va reveni tot lor.

Protejarea mediului înconjurător

Politica de mediu va cuprinde un angajament privind ‘protejarea mediului’, acesta incluzând ‘prevenirea poluării’ și ‘alte’ angajamente, cum ar fi folosirea resurselor durabile, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, protejarea biodiversității și a ecosistemelor.

Performanţa de mediu

Scopul principal este îmbunătățirea performanței legate de managementul aspectelor de mediu. Organizația va decide în privința criteriilor pe baza cărora își va evalua performanța de mediu, utilizând indicatori corecți.

Gândirea bazată pe ciclul de viaţă

Organizația va trebui să-și extindă controlul și influența impactului asupra mediului de la achiziția/generarea materiilor prime până la tratarea la sfârșitul ciclului de viață. Acest lucru nu implică o obligativitate de a efectua o evaluare a ciclului de viață (LCA), cu toate că organizația va trebui să reflecteze cu atenție asupra etapelor produsului/serviciului care pot fi controlate sau influențate.

Comunicarea

S-a accentuat importanța atribuită comunicării interne și externe, precum și tratării egale a ambelor. Decizia de a comunica cu mediul extern aparține organizației, luând totodată în considerare obligațiile sale privind conformitatea.

Documentația

Termenul ‘informații documentate’ este utilizat în loc de ‘documente’ și ‘înregistrări’. Organizația are flexibilitatea de a hotărî când sunt necesare ‘proceduri’. Orice format (hârtie, cloud etc.) ar fi corect.

ISO 14001: Trecerea de la versiunea din 2004

Organizațiile deja certificate conform ISO 14001:2004 au un interval de trei ani de la publicarea noii versiuni pentru a face trecerea la aceasta. Această perioadă de tranziție se încheie în septembrie 2018.

Cum vă poate ajuta SGS?

Noi oferim cursuri de instruire pentru a vă ajuta să înţelegeți cerinţele ISO 14001:2015 şi gândirea bazată pe analiza riscurilor. Suntem prima companie care oferă cursuri de dezvoltare profesională continuă (CPD) cu durata de o zi certificate de Registrul Internaţional al Auditorilor Certificaţi (IRCA).

Experții noștri pot efectua o analiză GAP în raport cu cerințele standardului ISO 14001:2015 pentru a face tranziția ușoară și transparentă. Acest exerciţiu va oferi organizației dumneavoastră asistenţă organizată pentru a sublinia măsura în care sistemele şi verificările existente îndeplinesc cerinţele ISO 14001:2015 sau pentru a identifica implementarea unui plan de măsuri, acolo unde este cazul.

SGS va oferi certificare ISO 14001:2015 atât clienților noi, cât și celor existenți.

Contactaţi astăzi sediul local SGS şi începeţi procesul de trecere la ISO 14001.