Skip to Menu Skip to Search Contactaţi-ne Romania Site-uri web şi limbi străine Skip to Content

Auditul de mediu de la SGS garantează că fabricile şi furnizorii respectă reglementările naţionale şi internaţionale.

Pentru a garanta că fabricile şi furnizorii dvs. respectă reglementările naţionale şi internaţionale de mediu sau bunele practici industriale în materie de management de mediu, SGS realizează audituri de mediu oriunde în lume. Puteţi alege dintre două tipuri de audit:

 • Auditul de mediu  o analiză exigentă şi un plan de acţiuni corective
 • Un program de optimizare a furnizorului  auditarea, instruirea şi pregătirea furnizorului dvs. pentru a-i asigura conformitatea cu practicile Fundamentale şi sprijinul optimizării continue pentru a obţine practici progresive şi ambiţioase

Programul nostru de audit se axează pe aceste elemente:

 • Sistem de management al mediului
 • Utilizarea energiei, transporturi şi gaze cu efect de seră
 • Emisii în aer
 • Utilizarea apei, inclusiv a apei reziduale/efluenţilor
 • Managementul deșeurilor
 • Prevenirea poluării/substanțe periculoase sau cu potenţial periculos
 • Prevenirea şi gestionarea incidentelor majore
 • Terenuri/soluri contaminate şi prevenirea poluării pânzei freatice
 • Utilizarea terenurilor şi biodiversitate

Colaborare Industrială

Lista de verificare din Analiza SGS a Conformităţii de Mediu se bazează pe programul EMS al GSCP şi poate fi aplicată oricărei categorii de produs. Iniţiativele din domeniu crează instrumente pentru a evalua performanţa lanţului de aprovizionare şi a promova optimizarea continuă:

 • Indexul Higg al Coaliției pentru Îmbrăcăminte Sustenabilă
 • Programul de Interdicţie Totală a Utilizării Substanţelor Periculoase (ZDHC)

SGS este şi un membru activ al grupurilor industriale ale Coaliţiei pentru Îmbrăcăminte Sustenabilă şi ZDHC. Experţii SGS contribuie la dezvoltarea Modulului de Mediu pentru Instalaţii, din cadrul indexului Higg, şi sunt implicaţi activ în programul de verificare a indexului Higg.

În funcţie de obiectivele companiei dvs., SGS poate contribui la dezvoltarea şi gestionarea unui program complex pentru a susţine implementarea practicilor de optimizare continuă. Analiza iniţială poate fi combinată cu soluţii de instruire, monitorizare, pregătire şi certificare, adaptate la nevoile fiecărei instalaţii. Această soluţie holistică include de obicei:

 • Instruire despre indexul Higg, pentru a explica rezultatele analizei Higg şi a ajuta la pregătirea unui plan de optimizare a performanţei
 • Atelier despre Controlul Substanţelor Periculoase, pentru a susţine instalaţiile în implementarea unor bune practici de management al substanţelor chimice
 • Testarea efluenţilor de apă reziduală, conform normelor aferente ale programului ZDHC, pentru a monitoriza calitatea apelor reziduale şi a identifica principala cauză a problemelor potenţiale
 • Evaluare energetică de către un expert în managementul energetic, pentru a elabora un plan pe termen mediu şi lung de creştere a eficienţei energetice şi reducere a emisiilor de gaze de seră
 • Utilizarea sistemului Bluesign bluefinder (motor de căutare a fabricanţilor de textile), pentru a susţine achiziţia de substanţe chimice sigure
 • În funcţiile de obiectivele dvs., pot fi dezvoltate şi alte soluţii

Solicitaţi o întâlnire cu unul din experţii noştri, pentru a obţine detalii şi o propunere adecvată nevoilor dvs.